Aktualności

 

koronawirus-infolinia-banerwykaz telefonów - baner
baner - koronawirus

Komunikat MPWIS dot. realizacji w dniu 1 kwietnia 2020 badań w kierunku SARS-CoV-2

W związki z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w niektórych krakowskich mediach donoszących, że w laboratoriach krakowskich w dniu dzisiejszym nie wykonywało się badań w kierunku SARS Cov-2.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w samych tylko laboratoriach współpracujących z WSSE w Krakowie wykonano 119 takich badań do godzin wczesnowieczornych. Dalszych kilkadziesiąt badań jest w toku.

Komunikat MPWIS dot. ograniczenia wykonywania zadań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w związku z  ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)), uprzejmie informujemy, że od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się realizację zadań statutowych przez WSSE w Krakowie, w tym zaprzestaje się BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Więcej „Komunikat MPWIS dot. ograniczenia wykonywania zadań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii (COVID-19)”

Komunikat o zaprzestaniu przyjmowania próbek kału do badań

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, a w części odpowiednio również Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Małopolsce, WSSE w Krakowie zaprzestaje z dniem
18 marca 2020 r. przyjmowania próbek kału do badań.

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Pobierz materiały:

Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2 (2)

źródło: gis.gov.pl

Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe

Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu

Zgodnie z  art. 27.  ust. 1. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1239, z późn. zm.):

  1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1 (w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz tych chorób), jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt.
  2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
  3. Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapewniają warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa, oraz sprawują nadzór nad jego wykonywaniem.

Załączniki:

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002430/O/D20192430.pdf

Link do ustawy zakaźnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na dzień 3.04.2020 r., godz. 8:00

Szanowni Państwo!

Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 3.04.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

Do góry