Promocja zdrowia

 • Kategorie
 • „Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

  Jensen 1994

  Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

  Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

  Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

  Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

  • palenie tytoniu
  • brak lub mała aktywność fizyczna
  • niewłaściwa dieta
  • nadmierne spożycie soli

  Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

  • zakaz palenia w miejscach publicznych
  • propagowanie mody na niepalenie
  • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
  • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

  Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie woj. małopolskiego

  W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa małopolskiego realizowana była X edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, pięcio- i sześciolatków oraz ich rodziców i opiekunów.

  Głównymi celami programu było zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy a także wykształcenie wśród dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których są one narażone na działanie dymu tytoniowego.

  W X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” uczestniczyło 35087 dzieci z 828 placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego oraz 17 687 rodziców i opiekunów dzieci.

  Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych, dostosowanych do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dzieci w wieku 5-6 lat. Autorzy programu opracowali scenariusz 5 zajęć (zajęcia wprowadzające: wycieczka, co i dlaczego dymi? jak się czuję kiedy dymi papieros?, co się dzieje kiedy ludzie palą?, jak unikać dymu tytoniowego?), które w zależności od potrzeb mogły być rozwijane i modyfikowane przez nauczycieli prowadzących.

  W przeważającej większości placówek (91%), program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych, a 78% placówek rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: przedstawienia, teatrzyki, występy, spotkania z gośćmi (lekarz, strażak, sportowiec), miejskie/plenerowe wycieczki, prezentacje multimedialne, listy do rodziców/listy intencyjne, gazetki, ekspozycje wizualne, ulotki, plakaty, kąciki informacyjne, inne prace plastyczno-informacyjne, quizy, zabawy dydaktyczne, konkursy muzyczne i plastyczne, spotkania z rodzicami, festyny rodzinne, marsze antytytoniowe, projekcje filmu, czytanie książek, zajęcia promujące zdrowy styl życia.

  Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

  W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana XI edycja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

  Pliki do pobrania:

  Posted in „Czyste powietrze wokół nas”, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie woj. małopolskiego została wyłączona

  BEZPŁATNE SZKOLENIE – Bezpieczne grzybobranie 9.10.2018 r.

  Grzyby odgrywają dużą rolę jako środek spożywczy. Zbieramy je dla walorów smakowych i aromatycznych, urozmaicają pożywienie i są doskonałą przyprawą. Owocniki grzybów odznaczają się różnorodnością kształtów, barwą i wielkością. Najczęściej zbierane przez nas to grzyby kapeluszowe. Niektóre gatunki grzybów zawierają substancje toksyczne, które powodują zatrucia pokarmowe a nawet zatrucia śmiertelne.

   

  (więcej…)

  Pliki do pobrania:

  Posted in Ochrona zdrowia, Promocja Zdrowia | Tagged , , | Możliwość komentowania BEZPŁATNE SZKOLENIE – Bezpieczne grzybobranie 9.10.2018 r. została wyłączona

  Konferencja „Żywienie dzieci w żłobkach” – podsumowanie

  W dniu 27 września 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa (Rynek Podgórski 1) odbyła się konferencja pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach” , której celem było przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie dzieci w żłobkach zgodnie z obowiązującymi normami żywienia. Konferencję we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Krakowie.

  (więcej…)

  Posted in Promocja Zdrowia | Tagged , , | Możliwość komentowania Konferencja „Żywienie dzieci w żłobkach” – podsumowanie została wyłączona

  Konferencja pt. „Żywienie dzieci w żłobkach” – 27.09.2018 r.

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na konferencję pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach”*., odbywającą się w ramach Kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”.

  Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.15 w Urzędzie Miasta Krakowa (Sala Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1). Od 9.30 do 10.00 będzie odbywać się rejestracja uczestników.

  Celem konferencji jest dostarczenie jej uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie dzieci w żłobkach zgodnie z obowiązującymi normami żywienia.

  Wykłady wygłoszą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, dietetycy i edukatorzy żywieniowi.

  Konferencja skierowana jest do dyrektorów żłobków, ajentów i intendentów odpowiedzialnych za planowanie żywienia zbiorowego w żłobkach.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie jednej osoby z placówki.

  Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia na formularzu (Zał. 1.) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w terminie do 25 września br., drogą mailową: oz@wsse.krakow.pl lub faxem: (12) 41 62 093.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

  Informujemy, że zaświadczenia wydawane będą wyłącznie po zakończeniu konferencji.

  W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: (12) 25 49 429 lub (12) 25 49 503.

   

  Posted in Promocja Zdrowia, WSSE-widoczne w aktualnosciach, Żywność i żywienie | Tagged , | Możliwość komentowania Konferencja pt. „Żywienie dzieci w żłobkach” – 27.09.2018 r. została wyłączona

  Podsumowanie II edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

  W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego realizowana była II edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

  Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

  Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

  II edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 1484 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 11 373 uczniów z 622 klas IV. W programie uczestniczyło także 9946 rodziców i opiekunów.

  Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,75) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,77), ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,56).

  W przeważającej większości szkół (92%) program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 44% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: projekcje filmów i nagrywanie filmików edukacyjnych, przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych, udział dzieci w pogadankach z palaczami i byłymi palaczami, udział rodziców w spotkaniach z ekspertami, udział w eventach i zawodach sportowych np. bieg antynikotynowy, wykonywanie prac plastycznych, układanie haseł i wierszy oraz rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce antynikotynowej, tworzenie komiksów tematycznych, nauka piosenek, wykonywanie gazetek szkolnych, przygotowywanie i udział w przedstawieniach profilaktycznych, przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów ukazujących szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm, organizacja obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Tytoniu, organziacja festynów rodzinnych, wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne, organizacja i udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej.

  Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

  W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

  Pliki do pobrania:

  Posted in Bieg po zdrowie, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Podsumowanie II edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim została wyłączona

  Podsumowanie realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę! w województwie małopolskim

  W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego po raz XII realizowaliśmy Program Trzymaj Formę!. Uczestniczyło w nim aż 715 placówek z Małopolski! Program niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, iż 541 szkół zadeklarowało, że bierze udział w każdej edycji, natomiast dla 39 szkół ta edycja była pierwszą w której wzięli udział.

  Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podejmowane działania służą zwiększeniu wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

  W roku szkolnym 2017/2018 w działaniach programowych w Małopolsce uczestniczyło łącznie 50 476 uczniów, w tym:

  • 15 591 uczniów klas II-III gimnazjum
  • 34 885 uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.

  Ponadto 11 430 uczniów sporadycznie uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach programu (nie realizując programu w całości). Można zatem powiedzieć, że w Małopolsce działaniami programowymi objęto 61 906 uczniów. W realizację programu zaangażowało się 3 904 szkolnych realizatorów (nauczycieli, pracowników szkoły).

  Program Trzymaj Formę! podejmuje bardzo ważną tematykę. Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku i stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wręcz o epidemii otyłości. W Polsce problem ten dotyczy już ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego też względu program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Serdecznie zachęcamy do realizacji programu w szkołach!

  W przypadku nowo przystępujących szkół do programu chęć realizacji programu można zgłaszać do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w woj. małopolskim. Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz danymi koordynatorów przekazujemy w załączeniu.

  Zachęcamy do udziału!

  Pliki do pobrania:

  Posted in "Trzymaj formę", Promocja Zdrowia, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Podsumowanie realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę! w województwie małopolskim została wyłączona

  #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą

  W piątek 8 czerwca ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak
  choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

   

  (więcej…)

  Posted in Kampanie społeczne, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Promocja Zdrowia | Tagged , , , | Możliwość komentowania #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą została wyłączona

  Ostrzeżenie przed zażywaniem substancji psychoaktywnych

  W związku z sytuacją zatruć substancjami psychoaktywnymi tzw. „dopalaczami” w całej Polsce ostrzegamy przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia!

  (więcej…)

  Pliki do pobrania:

  Posted in Bez kategorii, Komunikaty, Promocja Zdrowia | Tagged , | Możliwość komentowania Ostrzeżenie przed zażywaniem substancji psychoaktywnych została wyłączona

  Bezpłatne szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

  Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

  Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

  (więcej…)

  Posted in Promocja Zdrowia | Tagged , | Możliwość komentowania Bezpłatne szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów została wyłączona

  Ciekawostki zdrowotne luty 2018 – sprawdź co nowego w nauce

  Ciekawostki zdrowotne ze świata nauki.

  (więcej…)

  Posted in Promocja Zdrowia | Tagged , | Możliwość komentowania Ciekawostki zdrowotne luty 2018 – sprawdź co nowego w nauce została wyłączona