Zwrot dokonanej zapłaty za badanie kału na nosicielstwo

Szanowni Klienci!
 
W celu otrzymania zwrotu dokonanej zapłaty za badanie kału na nosicielstwo, w przypadku rezygnacji z usługi, prosimy o przesłanie na adres “Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, z dopiskiem Sekcja Ekonomiczna” pisemnego imiennego wniosku wraz z numerem konta, na które mamy dokonać zwrotu (musi być ono zgodne z kontem z którego nastąpił przelew).
Anna Zaczyńska
Główny Księgowy
data wprowadzenia: 07.02.2014
data ostatniej aktualizacji: 07.02.2014

Zmiana w zakresie badań płatnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego ulega zmianie zakres badań płatnych wykonywanych dotychczas przez laboratoria PIS na zlecenie klienta.

Po 1 stycznia 2014 roku w laboratoriach PIS województwa małopolskiego nie będą wykonywane płatne badania wody oraz środowiska pracy. Zmniejszony zostanie również zakres badań serologicznych, dla których istnieje możliwość wykonania w innych placówkach. Badania te można wykonać w podmiotach, których wykaz zamieszczono poniżej, i o których wiedzę posiada MPWIS.

Informacje na temat płatnych badań kału na nosicielstwo można uzyskać pod numerem telefonu 783 884 480 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 665 019 753 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

Zmiany w zakresie badań płatnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego ulega zmianie zakres badań płatnych wykonywanych dotychczas przez laboratoria PIS na zlecenie klienta.

Po 1 stycznia 2014 roku w laboratoriach PIS województwa małopolskiego nie będą wykonywane płatne badania wody oraz środowiska pracy. Zmniejszony zostanie również zakres badań serologicznych, dla których istnieje możliwość wykonania w innych placówkach. Badania te można wykonać w podmiotach, których wykaz zamieszczono poniżej, i o których wiedzę posiada MPWIS.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 665 019 753 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Informacje na temat płatnych badań kału na nosicielstwo można uzyskać pod numerem telefonu 783 884 480 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Pliki do pobrania:

Zmiana zakresu badań płatnych wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną w województwie małopolskim

W związku ze zmianą zakresu badań płatnych wykonywanych przez Inspekcję Sanitarna w województwie małopolskim informujemy, że  w 2014 roku, mieszkańcy województwa, po dokonaniu przelewu (w treści przelewu proszę koniecznie umieszczać imię i nazwisko osoby, której badanie dotyczy)na konto WSSE w Krakowie NBP  nr 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000, bezpośrednio mogą zgłosić się do dotychczas funkcjonujących punktów przyjmowania próbek materiału ludzkiego w poszczególnych Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych. Warunkiem przyjęcia w powiatowych punktach poboru materiału do badań jest posiadanie przez klienta kopii dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 90,00 pln (słownie dziewięćdziesiąt zł). Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy składaniu materiału do badań, w przeciwnym wypadku paragon fiskalny otrzymają Państwo przy odbiorze wyników.

Nieczynne telefony dnia 6 grudnia

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia b.r. (piątek) od godziny 14.00  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będą przeprowadzane prace teletechniczne. Przewidywany czas zakończenia prac to 7 grudnia b.r. (sobota) w godzinach popołudniowych.

W tych dniach telefonami kontaktowymi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będą:
12 416-21-24, fax 12 420-64-30.

Za utrudnienia przepraszamy

Nabór na specjalizację w dziedzinie Epidemiologii

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru na specjalizację w dziedznie Epidemiologii według programu podstawowego.

W załączeniu treść zarządzenia dotyczącego naboru oraz ogłoszenie.

Marita Klemczak

Oddział Organizacyjno-Prawny

Data wprowadzenia: 12 listopada 2013

Nabór na specjalizację w dziedzinie Epidemiologii

KURS SPECJALIZACYJNY

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie uprzejmie informuje,
że w dniach 18-22 listopada 2013 r. odbędzie się kurs specjalizacyjny „Zagadnienia prawno-medyczne w ochronie zdrowia. Psychologia i socjologia w procesie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej”, wramach specjalizacji w dziedzinie zdrowie publicznedla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, specjalizujących się w zdrowiu publicznym.

Kierownik naukowy kursu: mgr Marita Klemczak

Miejsce kursu: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Zgłoszenie na kurs:

W celu dokonania zgłoszenia na kurs, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres e-mailowy:  pp@wsse.krakow.pl lub przefaksować na nr: (12) 416 20 93.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 8 listopada.

Płatność za udział w kursie:

Opłata za udział w kursie specjalizacyjnym wynosi 585 zł.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia na kurs:  pp@wsse.krakow.pl

Małgorzata Kulma, tel. (12) 25 49 429, e-mail: 

 

UWAGA

W kursie mogą wziąć również udział osoby nie biorące udziału w Specjalizacji w dziedzinie Zdrowie Publiczne.

 

Małgorzata Kulma
Oddział Programów Profilaktycznych
Data wprowadzenia: 31.10.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 05.11.2013 r.