Ostrzeżenie dotyczące suplementu diety „Miracle Mineral Solution”

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem – kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Żródło: http://www.gis.gov.pl

Elżbieta Kuras
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 18 lutego 2014
Data ostatniej aktualizacji: 18 lutego 2014

Konferencja prasowa – 11 lutego 2014 r., godz. 10:00

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi o zatruciu tlenkiem węgla wśród ratowników medycznych, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjął działania zmierzające do oceny poziomu bezpieczeństwa pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Do dyrektorów szpitali, w których funkcjonują oddziały ratunkowe oraz samodzielnych jednostek pogotowia ratunkowego, wystosowano pismo o niezwłoczne podjęcie działań w zakresie weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących warunków higienicznych i zdrowotnych na stanowiskach pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto wystąpiono o przekazanie kopii kart oceny ryzyka na stanowisku pracy w celu poddania ich analizie przez pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Raport z podjętych działań zostanie zaprezentowany po zakończeniu weryfikacji dokumentów.

Konferencja prasowa dotycząca przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w zespołach ratownictwa medycznego, odbędzie się 11 lutego br. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych.

W przypadku udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt:
kom. 697 614 154, e-mail: rzecznik@wsse.krakow.pl

Elżbieta Kuras
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 10.02.2014
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2014

Zwrot dokonanej zapłaty za badanie kału na nosicielstwo

Szanowni Klienci!
 
W celu otrzymania zwrotu dokonanej zapłaty za badanie kału na nosicielstwo, w przypadku rezygnacji z usługi, prosimy o przesłanie na adres “Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, z dopiskiem Sekcja Ekonomiczna” pisemnego imiennego wniosku wraz z numerem konta, na które mamy dokonać zwrotu (musi być ono zgodne z kontem z którego nastąpił przelew).
Anna Zaczyńska
Główny Księgowy
data wprowadzenia: 07.02.2014
data ostatniej aktualizacji: 07.02.2014

Zmiana w zakresie badań płatnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego ulega zmianie zakres badań płatnych wykonywanych dotychczas przez laboratoria PIS na zlecenie klienta.

Po 1 stycznia 2014 roku w laboratoriach PIS województwa małopolskiego nie będą wykonywane płatne badania wody oraz środowiska pracy. Zmniejszony zostanie również zakres badań serologicznych, dla których istnieje możliwość wykonania w innych placówkach. Badania te można wykonać w podmiotach, których wykaz zamieszczono poniżej, i o których wiedzę posiada MPWIS.

Informacje na temat płatnych badań kału na nosicielstwo można uzyskać pod numerem telefonu 783 884 480 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 665 019 753 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00

Zmiany w zakresie badań płatnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego ulega zmianie zakres badań płatnych wykonywanych dotychczas przez laboratoria PIS na zlecenie klienta.

Po 1 stycznia 2014 roku w laboratoriach PIS województwa małopolskiego nie będą wykonywane płatne badania wody oraz środowiska pracy. Zmniejszony zostanie również zakres badań serologicznych, dla których istnieje możliwość wykonania w innych placówkach. Badania te można wykonać w podmiotach, których wykaz zamieszczono poniżej, i o których wiedzę posiada MPWIS.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 665 019 753 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Informacje na temat płatnych badań kału na nosicielstwo można uzyskać pod numerem telefonu 783 884 480 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Pliki do pobrania:

Zmiana zakresu badań płatnych wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną w województwie małopolskim

W związku ze zmianą zakresu badań płatnych wykonywanych przez Inspekcję Sanitarna w województwie małopolskim informujemy, że  w 2014 roku, mieszkańcy województwa, po dokonaniu przelewu (w treści przelewu proszę koniecznie umieszczać imię i nazwisko osoby, której badanie dotyczy)na konto WSSE w Krakowie NBP  nr 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000, bezpośrednio mogą zgłosić się do dotychczas funkcjonujących punktów przyjmowania próbek materiału ludzkiego w poszczególnych Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych. Warunkiem przyjęcia w powiatowych punktach poboru materiału do badań jest posiadanie przez klienta kopii dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 90,00 pln (słownie dziewięćdziesiąt zł). Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy składaniu materiału do badań, w przeciwnym wypadku paragon fiskalny otrzymają Państwo przy odbiorze wyników.

Nieczynne telefony dnia 6 grudnia

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia b.r. (piątek) od godziny 14.00  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będą przeprowadzane prace teletechniczne. Przewidywany czas zakończenia prac to 7 grudnia b.r. (sobota) w godzinach popołudniowych.

W tych dniach telefonami kontaktowymi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będą:
12 416-21-24, fax 12 420-64-30.

Za utrudnienia przepraszamy

Nabór na specjalizację w dziedzinie Epidemiologii

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru na specjalizację w dziedznie Epidemiologii według programu podstawowego.

W załączeniu treść zarządzenia dotyczącego naboru oraz ogłoszenie.

Marita Klemczak

Oddział Organizacyjno-Prawny

Data wprowadzenia: 12 listopada 2013

Nabór na specjalizację w dziedzinie Epidemiologii