Jubileusz 95-lecia służb sanitarnych w Polsce

W roku 2014 Państwowa Inspekcja Sanitarna świętowała dwa znamienite jubileusze: 95-lecie powstania służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce oraz 60-lecie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od momentu powstania, Inspekcja Sanitarna rozwija się i modernizuje, by jak najlepiej wypełniać swoją misję i czuwać nad bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców naszego kraju. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczemu oraz fachowej kadrze specjalistów, pracujących w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapraszamy do zapoznania się z filmem powstałym z okazji jubileuszu PIS i prześledzenia, jak na przestrzeni lat zmieniały się służby sanitarne w Polsce.

http://youtu.be/pyONwOsFYEU

Elżbieta Kuras
rzecznik prasowy
Data wprowadzenia: 14 stycznia 2015
Data ostatniej aktualizacji: 14 stycznia 2015

Historia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie powstała w 1952 roku na bazie krakowskiej filii Państwowego Zakładu Higieny. Na jej czele stanął dr Mieczysław Bilek, który pełnił swoje obowiązki przez kolejne 28 lat. Dzięki jego działalności WSSE w Krakowie szybko stała się Stacją uważaną za wzorcową w całej Polsce. Przyjeżdżali tu pracownicy innych stacji, aby poznawać wprowadzone rozwiązania organizacyjne i naukowe. 
Dzisiaj działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie prowadzona jest w ramach Działu Nadzoru Sanitarnego oraz Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, które wykonują zadania nadzorowe i informacyjne w zakresie określonym Ustawią o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W skład Działu Nadzoru wchodzi siedem Oddziałów Nadzoru, w tym: Higiena Komunalna, Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Pracy, Higiena Radiacyjna, Epidemiologia, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny oraz Oddział Statystyki, Planowania i Analiz. Z kolei Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia składa się z Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, który pełni funkcje nadzorowe, oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych w naszym społeczeństwie. 
Drugim obszarem działalności WSSE jest Dział Laboratoryjny, gdzie wykonywane są badania w laboratoriach: Mikrobiologii i Parazytologii, Analiz Instrumentalnych, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności i Żywienia, Higieny Pracy, Higieny Radiacyjnej oraz Pożywek.
Taka organizacja pracy WSSE umożliwia oddziałom sprawującym funkcje nadzorowe nie tylko szybkie reagowanie na powstające zagrożenia, ale również zapewnia niezależność wykonywanych badań. Sprawne i kompetentne wykonywanie naszych zadań zapewniają prawno-administracyjne jednostki organizacyjne WSSE.
WSSE w Krakowie, wraz z 19 powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi znajdującymi się na terenie Małopolski, działa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm).
Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszar naszego województwa jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który jest równocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.