Drugie posiedzenie Rady Doradczej

W dniu 6 marca 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Doradczej, na której członkowie Rady omawiali m. in. zaawansowanie prac w związku z przygotowaniem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rozpoczęcia realizacji na terenie województwa małopolskiego programów profilaktyki próchnicy oraz „raitingu”. Ponadto omówiono zostało również szerokie zagadnienie związane z problematyką jodowania soli.

Izabela Bogacka
Oddział Organizacyjno-Prawny

Data wprowadzenia: 17.03.2014
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2014

Powołanie Rady Doradczej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że z dniem z dniem 7 listopada 2013 r. powołana została Rada Doradcza, będącą kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W skład Rady Doradczej wchodzą osoby, które dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i doświadczeniu zawodowemu dają gwarancję znajomości problematyki związanej z obszarem funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Skład Rady Doradczej – kliknij aby pobrać

W dniu 16 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Doradczej, na której członkowie Rady wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym został Pan prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski oraz Sekretarza Rady, którym został Pan mgr farm. Stanisław Pawlus. Ponadto został przyjęty przez Radę Regulamin organizacyjny oraz omówiono propozycje zagadnień, które będą przedmiotem prac Rady.

Pliki do pobrania: