Podsumowanie konferencji „Żywienie w placówkach nauczania i wychowania w świetle znowelizowanych przepisów”

W dniu 20 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. „Żywienie w placówkach nauczania i wychowania w świetle znowelizowanych przepisów”, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy szkół oraz osoby odpowiedzialne za organizację żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych. Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia żywienia w placówkach zgodnie z nowym Rozporządzeniem oraz wdrażania działań służących kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Magdalena Koperny, kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie. Po powitaniu uczestników głos zabrał kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pan mgr inż. Piotr Pokrzywa. Odniósł się on do zmian wprowadzonych wraz z wejściem w życie nowych przepisów w kontekście prowadzenia żywienia w placówkach nauczania i wychowania. Kolejnym prelegentem był dr inż. Mirosław Pysz, prodziekan Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. W swoim wystąpieniu poruszył on kwestie profilaktyki chorób dietozależnych oraz zasad układania jadłospisów. Następnie wykład dotyczący kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych zaprezentowała pani mgr Ewa Błaszczyk z Zakładu Żywienia Człowieka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w dziedzinie żywienia zaprezentowanymi przez  dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach, panią mgr Beatę Pieńkowską.

Konferencja zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Licznie zgromadzeniu uczestnicy docenili możliwość poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i przedyskutowania najistotniejszych kwestii ze specjalistami w dziedzinie żywienia.

Poniżej, do Państwa dyspozycji, zamieszczono prezentacje Prelegentów.

Elżbieta Kuras
rzecznik prasowy
data wprowadzenia: 26 października 2015
data ostatniej aktualizacji: 26 października 2015