Stan Sanitarny Małopolski

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy raporty z lat 2008-2018 pt. „Stan sanitarny województwa małopolskiego”, które co roku przygotowywane są przez specjalistów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. W publikacjach przedstawiana jest aktualna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Małopolski, na tle wyników pracy małopolskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poprzez nasze działania dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców naszego województwa.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje i dane przysłużą się instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego, a także innym, zainteresowanym podmiotom w jeszcze bardziej efektywnej realizacji działań podejmowanych w obszarze zdrowia publicznego.

Polecając Państwa lekturze przedmiotowy „Stan sanitarny województwa małopolskiego” serdecznie dziękujemy pracownikom małopolskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie za trud włożony w działania zapobiegające i minimalizujące zagrożenia epidemiczne na terenie naszego województwa. Wyrazy uznania składamy również ekspertom oraz partnerom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, którzy uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz utrzymania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Wydawca:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków