Sobota, 25 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

Zasady czyszczenia studni

Obok zanieczyszczeń bakteryjnych, chemizacja i mechanizacja rolnictwa i życia codziennego stwarza nowe, poważne zagrożenie dla zdrowia w postaci szkodliwych substancji chemicznych. Każdy właściciel studni, chcąc zapewnić sobie i rodzinie dobrą wodę powinien doprowadzić studnię do dobrego stanu, w którym odpowiadać ona będzie następującym wymaganiom:


  • Studnia musi posiadać szczelną na całej wysokości obudowę otworu studziennego (cembrowinę), wykonaną najlepiej z  betonu, łączenia między kręgami muszą być szczelne,

  • Cembrowina studni musi być czysta, wolna od mchów, porostów oraz plam zaciekowych,

  • Zewnętrzna obudowa studni musi być wyniesiona co najmniej 20 centymetrów ponad poziom gruntu przy zastosowaniu pompy i co najmniej 75-100 cm przy innym urządzeniu do czerpania wody, jak np. wiadro,

  • Zewnętrzna obudowa, w tym pokrywa, właz musi bardzo szczelna, aby uniemożliwić przedostawanie się do studni jakichkolwiek zanieczyszczeń,

  • Odpowietrzniki służące do wentylacji studni winne być zabezpieczone siatkami przeciw owadom,

  • Studnia musi być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych,

  • Przynajmniej raz w roku należy wybrać wodę ze studni, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary, oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku, następnie przeprowadzić dezynfekcję studni.Zabieg dezynfekcji należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach jak również każdorazowo po wszelkich pracach przeprowadzanych wewnątrz studni.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad:

Średnica studni w cm:

80
90
100
120

Ilość wapna chlorowanego potrzebna na każdy metr głębokości wody:

150g - 1 szklanka
200g - 1 szklanka i ćwierć
250g - półtorej szklanki
350g - 2 szklanki i ćwierć

W przypadku stosowania podchlorynu sodu zamiast wapna chlorowanego - dawki podane należy dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

Wybrać wodę ze studni, oczyścić cembrowinę i dno studni;
Do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę;
Po ponownym napełnieniu studni wodą, dokładnie rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni
Wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem;
W celu przeprowadzenia dezynfekcji wody sieci wodociągowej, po wlaniu środka dezynfekcyjnego do studni, należy odkręcić w budynku wszystkie krany aż do pojawieniu się specyficznego zapach chloru, po czym zawory należy zakręcić.
Po 24 godzinach wypompować wodę ze studni poprzez odpuszczanie na zworach czerpalnych (kranach) aż do zaniku zapach chloru.

UWAGA! Dezynfekcja nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną, która wyda orzeczenie o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie