Wtorek, 21 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

WZORY FORMULARZY ZGŁOSZEŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, w oparciu o rozporządzenia regulujące postępowania przy chorobach zakaźnych, przypomina wzory formularzy zgłoszeń zachorowań/ podejrzeń zachorowań/, zgonów, wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych, podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu.


PODSTAWY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z dnia 30 grudnia 2008 r.)


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania/ Dz.U. Nr 90, poz. 853, z późn.zm./


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz , podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania/ Dz.U.Nr 186,poz.1564/


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy, zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania /Dz.U.Nr 203, poz.1467/Wzory formularzy zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne dostępne są również są na stronie Państwowego Zakładu Higieny (www.pzh.gov.pl/epimeld).

WZORY FORMULARZY ZGŁOSZEŃ CHORÓB


Materiały dodatkowe, załączniki
 Formularz zgłoszenia zachorowania i podejrzenia zachorowania na grypę MZ-55
 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną
 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę
 Nowy formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę obowiązujący w woj.małopolskim
 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową
 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV
 Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej
 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą
 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zaka
 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporno
 Raport o zachorowaniu na AIDS i/lub zgonie chorego na AIDS (formularz raportu)
 Raport o zachorowaniu na AIDS i/lub zgonie chorego na AIDS (objaśnienia do formularza raportu)
 Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłaszaniu
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie