5 kroków do zdrowia

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnymi przypadającymi na 3 i 26 maja 2016 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez laboratorium WSSE w Krakowie,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału i wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań w dniu 2, 24 i 25 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

"BEZPIECZNI NA STARCIE, ZDROWI NA MECIE" Europejska kampania informacyjna 2016-2017

14 kwietnia 2016 roku zainaugurowana zostanie europejska kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Uzasadnieniem dla wdrożenia działań jest zjawisko starzenia się siły roboczej w Europie, które wiąże się z podwyższeniem wieku emerytalnego i wydłużeniem się okresu życia zawodowego. W odpowiedzi na te problemy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała kolejną już edycję kampanii, mającej na celu:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia - "Pokonaj cukrzycę!"

WHO ogłasza nowe dane o cukrzycy na świecie. Światowy raport na temat cukrzycy przedstawia sytuację i działania podejmowane  w celu walki z tą chorobą w Polsce. Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że według szacunków w 2014 r.  Na świecie żyło 422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln). Według informacji zawartych w profilu krajowym Polski, który jest częścią pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez WHO, cukrzyc a powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i związanych z nią czynników ryzyka.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Ponowoczesna profilaktyka. HIV – stare problemy, nowe wyzwania”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 czerwca 2016 roku.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Ponowoczesna profilaktyka. HIV – stare problemy, nowe wyzwania”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 czerwca 2016 roku.

 

W trakcie konferencji zamierzamy koncentrować się na następujących obszarach:

RZECZYWISTOŚĆ (trendy epidemiologiczne i ich konsekwencje dla zdrowia publicznego, badania społeczne w obszarze HIV, stan profilaktyki społecznej i medycznej w Polsce);

POTRZEBY (potrzeby w zakresie profilaktyki zakażeń HIV oraz potrzeby szczególnych grup docelowych w zakresie profilaktyki (młodzież, kobiety i mężczyźni w różnym wieku, w tym 50+, kobiety planujące ciążę i ciężarne, osoby pozbawione wolności, osoby przyjmujące narkotyki, mniejszości seksualne);

PRAKTYKA (sprawdzone oraz nowatorskie, uwzględniające nową rzeczywistość, metody profilaktyczne, profilaktyka poekspozycyjna, zagadnienia poradnictwa związanego z wykonywaniem testów w kierunku HIV, zaangażowanie w profilaktykę kadry pedagogicznej i medycznej, rola organizacji pozarządowych, samorządów oraz mediów w profilaktyce).

Czytaj więcej...

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ich rodziców, opiekunów i wychowawców"

Zachęcamy wszystkie przedszkola z terenu województwa małopolskiego do uczestnictwa w finansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia Projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Celem Programu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz podniesienie świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej zarówno wśród dzieci, jak również ich rodziców, opiekunów i wychowawców przedszkolnych. Docelowo działaniami ma być objętych 300 tysięcy dzieci i prawie 250 tysięcy dorosłych (m. in. rodziców, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy pediatrów) z całej Polski. Projekt jest objęty patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Do przedszkoli biorących udział w Programie dostarczane są atrakcyjne pakiety materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej: www.zebymalegodziecka.pl

 

 

Joanna Błońska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 31 marca 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2016 r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Polecamy

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2016  WSSE w Krakowie