5 kroków do zdrowia

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY "LATO 2016"

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.

Nadzór nad bezpiecznymi warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem sanitarnohigienicznym sprawować będą pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa małopolskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!

oddal to

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne konkursie pt. „Oddal to”. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Konkurs podzielony jest na dwie części – pierwsza, trwająca do 30.06.2016 r. skierowana jest do ogółu społeczeństwa. Wystarczy pobrać darmową aplikację „Oddal to”, zrobić przedstawiające szkodliwe dla zdrowia zachowanie i przesłać je za pomocą formularza online znajdującego się na stronie https://oddalto.gis.gov.pl/.

Druga część konkursu skierowana jest do gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęć przy pomocy aplikacji „Oddal to”, które następnie użyte zostaną do przygotowania pracy artystycznej (np. w formie kolażu zdjęć, historii z wykorzystaniem zdjęć, infografiki, animacji itp.) odpowiadającej tematowi konkursu. Konkurs dla szkół trwa od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r..

Na twórców najlepszych prac w obu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronach: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/369-oddal oraz https://oddalto.gis.gov.pl/.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Czytaj więcej...

Wytyczne do przygotowywania żywności bezpiecznej dla zdrowia

Należy zachować czystość przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem żywności:

  • myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania,
  • utrzymuj powierzchnie wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania żywności w należytej czystości,
  • myj ręce po wyjściu z toalety,
  • przestrzegaj zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków,
  • chroń pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania żywności przed dostępem owadów i zwierząt.

Czytaj więcej...

31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu

Aby zwrócić uwagę na szkodliwość używania wyrobów tytoniowych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła  31 maja Światowym Dniem  Bez Tytoniu.  Święto obchodzone jest corocznie od  1987 roku. Tegoroczne hasło to: ,,Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych- Fakty i wyzwania”.

Poprzez hasło WHO zmierza do przygotowania państw na wprowadzenie nowych jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania będą ważnym elementem prowadzącym do zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – wizualnie zmniejszą atrakcyjność paczek papierosów, ograniczą stosowanie opakowań jako form reklamy. Jednolite opakowania oznaczają zakaz używania znaków towarowych (logotypów) marek wyrobów tytoniowych, kolorów, markowych obrazków.

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu na terenie Małopolski zorganizowane będą akcje profilaktyczne w zakresie profilaktyki palenia tytoniu.

 

Czytaj więcej...

Wojewódzka kampania społeczna „Zalecam test na HIV''

Z inicjatywy Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Małopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie rozpoczęła w dniu 16 maja 2016 roku wojewódzką kampanię społeczną „Zalecam test na HIV''  skierowaną do środowisk medycznych - w szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Uzasadnienie:

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Konsekwencją tego są między innymi dzieci , które rodzą się zakażone tym groźnym wirusem. Każdego roku w Polsce odbywa się około 70-100 porodów u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakażenia HIV u dziecka. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. Wykonując test w kierunku HIV, kobieta ratuje nie tylko swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku. W Polsce jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na HIV. Jest to dramatycznie niski wskaźnik w porównaniu do innych krajów Europy (np. w Anglii, Francji ok. 98% kobiet ciężarnych wykonuje ten test).

Czytaj więcej...

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnymi przypadającymi na 3 i 26 maja 2016 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez laboratorium WSSE w Krakowie,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału i wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań w dniu 2, 24 i 25 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Polecamy

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2016  WSSE w Krakowie