Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

  • palenie tytoniu
  • brak lub mała aktywność fizyczna
  • niewłaściwa dieta
  • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

  • zakaz palenia w miejscach publicznych
  • propagowanie mody na niepalenie
  • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
  • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

27 czerwca 2017 r. ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga (dotowany na 1922 r. natomiast w 1923 r. Banting otrzymał za to Nagrodę Nobla, a w 1982 r. zatwierdzono ją do stosowania u ludzi). Dzięki insulinie z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do śmierci – cukrzyca stała się chorobą przewlekłą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema infografikami dot. cukrzycy, które znajdują się poniżej.

Czytaj więcej...

Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą

krecimniebezpnadwoda logoMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zainicjował akcję pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą", która poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.).

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r.

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.

BEZPIECZNE WAKACJE mini

Więcej informacji dot. akcji znajdą Państwo na stronie:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=9349

 

Czytaj więcej...

31 maja 2017 – Światowy Dzień Bez Tytoniu

plakat dzien bez tytoniu

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stara się w tym dniu zwrócić uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to: ,,Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

Palenie jest jedną z najpoważniejszych przyczyn nowotworów oraz chorób układu krążenia. Obecnie na świecie papierosy pali około 1,2 miliarda ludzi. Dane szacunkowe wskazują, że w ciągu roku wypalanych około 6 trylionów sztuk papierosów. Około 80% ludzi palących papierosy to mieszkańcy krajów rozwijających się w tym 360 milionów mieszka w Chinach.

W Polsce pali około 9 milionów osób (29% dorosłej populacji). Szacuje się, że w Polsce wypalanych jest rocznie ok. 4 mld. sztuk papierosów. Pomimo stopniowego obniżania się liczby czynnych palaczy nadal pali 34% mężczyzn i 23% kobiet. Bardzo niekorzystne trendy obserwuje się wśród dzieci i młodzieży. Każdego dnia w Polsce około 500 młodych ludzi rozpoczyna palenie. Szacunkowo w Polsce ok. 3 mln. dzieci to bierni palacze.

Zastanawiając się, dlaczego palenie tytoniu i wdychanie dymu tytoniowego jest tak szkodliwe dla zdrowia, należy odwołać się do wiedzy związanej z toksykologią dymu tytoniowego. Szacuje się, że w tytoniu i dymie papierosowym jest co najmniej 4 tys. związków chemicznych, w tym ok. 40 substancji rakotwórczych. W dymie papierosowym znajdują się tak silne trucizny, jak arsen, chlorek winylu, cyjanowodór, DDT, fenol, tlenek węgla (czad), metale ciężkie (np. kadm i ołów) i substancje radioaktywne (polon-210), związki uszkadzające kod genetyczny (np. benzoapiren), oraz bardzo silne substancje rakotwórcze, które inicjują i promują proces nowotworowy (np. substancje smoliste, które zalicza się do związków rakotwórczych najwyższej klasy).

dzien bez tytuniu 3 2Europejska lista dziesięciu najczęstszych przyczyn ciężkich zachorowań zawiera na drugim miejscu palenie tytoniu, uważa się je za czynnik rozwoju 12,3% chorób. Szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym wywołują szereg schorzeń:

Choroby nowotworowe: Ocenia się, że w krajach rozwiniętych 25-30% wszystkich zgonów z powodu nowotworów ma związek z paleniem tytoniu. Na podstawie badań prowadzonych w Europie, Japonii i Ameryce Północnej paleniu można przypisać 87-91% zachorowań na raka płuca u mężczyzn i 57-86% u kobiet. U obu płci odsetek zachorowań na raka przełyku, raka gardła i raka jamy ustnej, związanych z działaniem dymu tytoniowego bądź dymu tytoniowego w połączeniu z alkoholem, wynosi 43-60%. Znaczna część zachorowań na raka pęcherza moczowego i raka trzustki, a także pewna niewielka część zachorowań na raki nerki, żołądka, szyjki macicy oraz na białaczkę szpikową wiąże się przyczynowo z paleniem tytoniu. Obecnie obserwowane zachorowania na nowotwory tytoniozależne, ze względu na swój długi okres utajenia i niewystępowanie objawów, odzwierciedlają strukturę palenia tytoniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Po zaprzestaniu palenia zwiększone ryzyko tytoniozależnych nowotworów złośliwych szybko się zmniejsza. Ewidentne korzyści zdrowotne obserwuje się już po 5 latach od zerwania z nałogiem i z każdym rokiem są one wyraźniejsze.

Choroby nienowotworowe np. jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), rozstrzenie oskrzeli, astma oskrzelowa. Z uwagi na fakt, że dym tytoniowy powoduje upośledzenie wydzielania śluzu i zaburza miejscowe reakcje immunologiczne wpływa na podatność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze całego układu oddechowego.

Choroby układu naczyniowego: Liczne badania epidemiologiczne rozpoczęte na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia wskazywały na silny związek pomiędzy paleniem papierosów a wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia. Dzieje się to w mechanizmie zaburzeń gospodarki lipidowej: wzrostu stężenia trójglicerydów i LDL – cholesterolu, oraz spadku stężenia HDL-cholesterolu. U palaczy zaobserwowano proces łatwiejszego utleniania lipoprotein o niskiej gęstości co powoduje i nasila proces miażdży co twórczy. U palaczy zauważono także niższy poziom niż u osób niepalących utleniaczy takich jak witamin C i E, beta karotenu.

Choroby układu pokarmowego: Nienowotworowe choroby układu pokarmowego wymieniane w kontekście dodatniej korelacji z paleniem tytoniu to: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba Leśniowskiego – Crohna.

Inne choroby wywołane paleniem papierosów: Palenie papierosów wpływa istotnie na osłabienie funkcjonowania narządów zmysłów: wzroku, węchu i smaku. Częściej u kobiet palących papierosy niż u niepalących występują: osteoporoza, zaburzenia owulacji co z kolei wpływa na płodność oraz przyspieszenie menopauzy. U palących mężczyzn następuje pogorszenie jakości nasienia.

Bierne palenie tak samo niebezpiecznie jak palenie czynne, gdyż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny, niż dym wydychany przez aktywnych palaczy. Bierni palacze są narażeni na takie choroby jak aktywni palacze.

dzien bez tytuniu 3 1

Palenie przez kobietę ciężarną jest bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu. Substancje zwarte w dymie tytoniowym powodują zaburzenia w rozwoju narządów szczególnie układu nerwowego i oddechowego. Sprawiają, że dziecko jest gorzej odżywione, mniej dotlenione, co może doprowadzić do zaburzeń funkcji mózgu, zahamowania rozwoju, powstania wad wrodzonych. U kobiet palących podczas ciąży częściej dochodzi do poronień, komplikacji w czasie ciąży i przy porodzie. Ponadto palenie w czasie ciąży jest czynnikiem ryzyka wystąpienia tzw. nagłej śmierci łóżeczkowej dziecka.

 

 

Źródło: www.zdrowiewciazy.pl

Zapraszamy również do obejrzenia grafiki umieszczonej poniżej oraz przeczytania dodatkowych infromacji przekazanych przez WHO

 

Czytaj więcej...

Gala Finałowa Konkursu #ANTYDOPALACZE

19054887 1428450963890549 746286147640976148 o

Dzięki uprzejmości p. Aleksandry Grodeckiej – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w dniu 12.06.2017 r. miało miejsce uroczyste zwieńczenie Konkursu #ANTYDOPALACZE, realizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”.

Uroczystego otwarcia Gali Finałowej dokonał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – p. Jarosław Foremny, wyrażając słowa uznania dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie.

Gorące podziękowania i gratulacje złożył finalistom Prezes Fundacji Drużyna Mistrzów – Roman Lachowolski.

Kolejno głos zabrała, p. Karolina Gubała – psycholog, terapeuta uzależnień oraz członek Fundacji Wspomagającej Wychowanie „ARCHEZJA”, która poprowadziła warsztaty pod hasłem: „Czy każdy może zostać Mistrzem – a jeśli tak to jak?”. Warsztaty pani Karoliny, profilaktyka społecznego z wieloletnim doświadczeniem spotkały się z pozytywnym odbiorem młodzieży, biorącej udział w wydarzeniu.

Krótkiego podsumowania na temat celów konkursu, jego przebiegu i wyników głosowania, dokonała Natalia Synowska – pracownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w WSSE w Krakowie.

Finalistom konkursu wręczono upominki i dyplomy.

Finał zwieńczyła prezentacja konkursowego klipu z udziałem laureata – Krzysztofa Patryka Lichoty i finalisty (II miejsce) – Jakuba Wiejaka.

Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania klipu - oto link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZI0TILSsG3I

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Polecamy

stan sanitarny 2015 okladka

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  WSSE w Krakowie