Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016

Program opracowywany został przez Krajowe Centrum ds. AIDS – agendę Ministra Zdrowia, które określa politykę państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

Cel główny:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV
 • poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych seksualnie
 • zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i zachowań zdrowotnych ludzi młodych
 • zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV, w tym poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy
 • zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji i usług diagnostycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz leczenia RTV
 • promowanie bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku prokreacyjnym, w tym kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo

Adresaci:

 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci
 • personel, pacjenci podmiotów leczniczych
 • kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo
 • osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych, podejmujące ryzykowne zachowania seksualne

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – prewencyjną w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016. W ramach Programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa.

Koordynator wojewódzki programu Grażyna Przeźmińska
tel. 12 25 49 585
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty z zakresu zakażeń HIV dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na warsztaty z zakresu zakażeń HIV pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Krakowa, zainteresowanych poruszaną problematyką.

Warsztaty mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS osobom pracującym z młodzieżą w środowisku szkolnym. Wiedza ta jest niezbędna do prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za udział w Konferencji

W imieniu Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa małopolskiego powołanego przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego  Millera, koordynowanego przez Wojewódzką Stację  Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie,
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie
w Konferencję
pt. „Zakażenia HIV  i choroba AIDS - co powinni wiedzieć pracownicy medyczni?".

Czytaj więcej...

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

„Późne rozpoznanie zakażenia HIV zmniejsza szanse na skuteczne leczenie pacjenta,
ale także zwiększa ryzyko zakażania partnerek/partnerów seksualnych
przez osobę nieświadomą swojego zakażenia
.”

Dorota Rogowska-Szadkowska, Jacek Gąsiorowski

 

Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzimy co roku 1 grudnia, Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, inauguruje kampanię informacyjną Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV, która jest skierowana do środowisk medycznych, przede wszystkim zaś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a przez te grupy  zawodowe – do ogółu  społeczeństwa. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wpiera realizację kampanii.

Niestety obecnie zbyt często obserwujemy późne wykrywanie HIV, nawet w fazie AIDS, podczas gdy prawidłowe rozpoznanie zakażenia nie wiąże się ze skomplikowanymi badaniami, ale opiera się przede wszystkim na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem. Dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV. Poprzez tę kampanię pragniemy zwrócić uwagę środowisk medycznych na konieczność rozważenia zalecenia pacjentowi testu w kierunku HIV.

Czytaj więcej...

„Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016”

3 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016. Zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów Krajowe Centrum ds. AIDS będące koordynatorem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowuje Harmonogram realizacji Programu obejmujący zadania wszystkich podmiotów działających w obszarze profilaktyki HIV/AIDS.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Polecamy

Stan sanitarny woj. malopolskiego 2016

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  WSSE w Krakowie