Szczepienia

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który co roku jest aktualizowany. Zakres i organizacja szczepień w Polsce jest oparta na następujących podstawach prawnych:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1866 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.),
- Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1)  i udostępniony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, pod adresem:

http://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-ochronne

W Komunikacie tym określone zostały zasady i zakres wykonywanych szczepień ochronnych. Komunikat ten zawiera informacje dotyczące szczepień bezpłatnych (obowiązkowych) realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz szczepień odpłatnych (tzw. zalecanych)– nierefundowanych z budżetu państwa.

Schemat szczepień

 

 

 

 

 

Szczepienia.info

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny informuje, że od początku września działa nowa strona internetowa: www.szczepienia.info.

Celem jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

link do strony Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ 

Ponadto Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza również do polubienia profilu na Facebooku www.facebook.com/Szczepienia.info oraz aktywny udział w dyskusjach w tym kanale.

 

Specjalistyczne poradnie dot. szczepień w woj. małopolskim

Wykaz podmiotów leczniczych, w których udzielane są konsultacje specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
Poradnia Chorób Zakaźnych - Szczepień
31-503 Kraków
ul. Strzelecka 2 A
tel.: 12 619 86 00

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych
31-202 Kraków
ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 15

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Poradnia dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: 12 658 20 11 wew. 1709

Zalecenia w sprawie szczepień p/grypie

WHO wraz z Komitetem Doradczym ds. Szczepień Ochronnych corocznie wydaje zalecenia dotyczące wskazań do użycia szczepionek przeciw grypie.

I. Zalecenia kliniczne – WHO zaleca zaszczepienie się wszystkim osobom od 6 miesiąca życia. Wskazuje ponadto na grupy dużego ryzyka, narażone na wystąpienie powikłań pogrypowych. Są to m.in. dzieci, kobiety w ciąży, osoby z niedoborami odporności, po przeszczepieniach narządów, przewlekle chorzy, osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby otyłe o indeksie BMI > 40.

II. Wskazania epidemiologiczne do zaszczepienia obejmują głównie pracowników sektora zdrowotnego, członków rodzin osób występujących w grupie zwiększonego ryzyka oraz pracowników służb publicznych.

Osoby, które mogą przenosić grypę na inne z grup dużego ryzyka oraz osoby zdrowe mogące stanowić pośrednie źródło zakażenia dla grupy dużego ryzyka. W tym celu zaleca się także szczepienie:

  • wszystkich pracowników medycznych - lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu szpitali i ośrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego
  • pracowników domów spokojnej starości oraz zakładów opieki zdrowotnej, którzy kontaktują się z pensjonariuszami lub chorymi (w tym także dziećmi), zapewniających opiekę domową pacjentom z grup wysokiego ryzyka
  • członków rodzin osób należących do grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku 65 lat i więcej, po przeszczepach, osoby z AIDS i dzieci poniżej 2. r. ż.)
  • domowych opiekunek dzieci będących w wieku 0-59 m. ż.
  • pracowników służb publicznych, np. konduktorów, kasjerów, policjantów, wojsko, nauczycieli, przedszkolanki, dziennikarzy, pracowników budowlanych, ekspedientów itp.
  • anafilaktyczna nadwrażliwość na białko jaja kurzego lub antybiotyki aminoglikozydowe używane w procesie produkcji lub inne składniki szczepionki
  • ostre choroby gorączkowe
  • zespół Guillain-Barre stwierdzony w okresie 6 tygodni po poprzednim szczepieniu przeciwko grypie

Czytaj więcej...

Czy warto się szczepić?

Szczepienia ochronne stanowią jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania chorobom zakaźnym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby mogą korzystać z tej metody profilaktyki, wskutek istnienia przeciwwskazań medycznych, uniemożliwiającym poddanie się szczepieniu ochronnemu. Dotyczy to m.in. osób chorych na nowotwory oraz inne choroby przebiegające z obniżeniem odporności. Ponadto nieliczne osoby, pomimo zastosowanego szczepienia, nie wytwarzają odporności poszczepiennej. W tej sytuacji prowadzenie powszechnych szczepień obowiązkowych, zapewnia w odniesieniu do wielu chorób również ochronę osobom nieszczepionym, poprzez powstanie tzw. odporności zbiorowiskowej. Jednakże aby osiągnąć znaczące efekty dla całych populacji, programy masowych szczepień muszą być wieloletnie i obejmować dużą część osób, które są narażone na zachorowanie na daną chorobę zakaźną. Na widoczne efekty tak przyjętych strategii szczepień trzeba czasem czekać kilka lat, chociaż odporność indywidualną osoby szczepione uzyskują w ciągu kilku dni lub tygodni po szczepieniu.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Polecamy

Stan sanitarny woj. malopolskiego 2016

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  WSSE w Krakowie