Aktualności

II edycja konkursu ,,Szkoła wolna od używek”

Zdjęcie promujące II edycję konkursu – Szkoła wolna od używek

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się II edycji konkursu ,,Szkoła wolna od używek” organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół realizujących program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wyżej wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018r.

Więcej „II edycja konkursu ,,Szkoła wolna od używek””

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Więcej „Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu”

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Bez tytułuEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kampanię z cyklu: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami. Więcej „Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą””

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej przypada w roku szkolnym 2017/2018 r. w okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Więcej „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018”

Smog – zła jakość powietrza w Polsce

„Normy powietrza kilkukrotnie przekroczone…”, „Smog nie odpuszcza”, te i wiele innych nagłówków w ostatnim czasie możemy usłyszeć w mediach czy przeczytać w prasie. Niestety zła sytuacja dotycząca jakości powietrza w wielu regionach Polski utrzymuje się od dłuższego czasu. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadzą pomiary zanieczyszczenia powietrza, a wyniki są dostępne on-line na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niestety sytuacja nie przedstawia się dobrze, od dłuższego czasu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłu drobnego (PM10 i PM2,5). Smog zadomowił się zwłaszcza w Polsce południowej.

smog smog londyński smog klasyczny zanieczyszczenie powietrza PM10 PM2.5

 

Cały artykuł jest dostępny pod adresem http://5krokowdozdrowia.pl/smog-atakuje/ Więcej „Smog – zła jakość powietrza w Polsce”

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Informujemy, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, Laboratorium wstrzymuje przyjmowanie próbek kału w okresie 19.12.2017 (wtorek) do 2.01.2018 (poniedziałek).

W tygodniu przedświątecznym próbki kału będzie można oddać do badania JEDYNIE w dniu 18.12.2017 (poniedziałek).

Laboratorium wznowi przyjmowanie próbek do badań od dnia 3.01.2018 (środa).