Aktualności

Więcej o: 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w WSSE Kraków

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w WSSE Kraków

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Informuję, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z powyższym dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników WSSE w Krakowie. W zamian dzień 15 grudnia 2018 r. został wyznaczony na dzień pracy (sobota).

 

UE - baner

baner 'Niepodległa'

Konferencja naukowa NIZP-PZH „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro” 24.10.2018 r.

Szanowni Państwo!

Z okazji obchodów 100-lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, w dniu 24 października 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego organizowana jest konferencja „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”, która jest drugą z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających ten jubileusz.

Wydarzenie będzie poświęcone zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej.

Podczas konferencji omówione zostaną także przewidywane trendy zdrowotne społeczeństwa z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Przedyskutowane zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony zdrowia.

Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane przy współpracy: Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: http://100lat.pzh.gov.pl/zdrowie-polakow-wczoraj-dzis-i-jutro-pazdziernik-2018/

Serdecznie zapraszamy!

Będziemy ściśle współpracować z Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności

PAP: Ze statystyk GIS wynika, ze w ubiegłym miesiącu zmarło po zażyciu nowych substancji psychoaktywnych o połowę mniej osób niż w lipcu. W sierpniu weszła w życie ustawa antydopalaczowa. Czy pańskim zdaniem można już mówić o sukcesie w walce z dopalaczami?

Jarosław Pinkas: Jest zbyt wcześnie na oceny. O sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy odnotujemy stały trend spadkowy zatruć tymi substancjami. Nie wątpię, że to nastąpi, ale dane z jednego miesiąca  to za mało, by wysnuwać wnioski. Wspomniana ustawa nakłada obowiązek na podmioty lecznicze zgłaszania przypadków zatruć i zgonów do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, więc paradoksalnie nie zdziwię się, jak wskaźniki w początkowym okresie wzrosną. Dane, którymi do tej pory dysponowaliśmy mogą być niedoszacowane.  Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że sam termin „dopalacz” jest nieodpowiedni. Słowo to nie kojarzy się jednoznacznie źle. Przeciwnie może ono być nawet pewnym usprawiedliwieniem. Rodzice mogą ulec przekonaniom, że dopalacze pomagają np. skoncentrować się podczas nauki; że mogą przymknąć oko, kiedy dziecko mówi, że bierze substancje, które pomogą mu w nauce. Tzw. dopalacze, to po prostu nowe narkotyki. Taka nomenklaturę stosujemy w GIS i mamy nadzieję, że się ona zakorzeni. Rodzice, nauczyciele powinni wiedzieć, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych trucizn.

PAP: Są już przepisy, czego jeszcze potrzeba żeby w sposób istotny ograniczyć ten problem? 

JP:  Penalizacja  nowych narkotyków na równi z tymi „klasycznymi”  jest rzeczą niebywale istotną. Jeżeli będziemy mieli sędziów, którzy będą skazywać dilerów na wyroki bez zawieszenia, wówczas na rynku będzie mniej nowych substancji psychoaktywnych. Dla mnie, ci, którzy produkują i sprzedają te nowe narkotyki są zabójcami. Jestem jednak przekonany, że walka z nowymi narkotykami to przede wszystkim sprawa dobrej diagnozy, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie sięgają po dopalacze.

PAP: A jak Pan sądzi? Dlaczego ludzie sięgają po te nowe substancje?

JP: Być może, dlatego, że czują się nie akceptowani w środowisku rówieśniczym; może rodzice mają zbyt mało czasu, aby zająć się problemami dzieci; może nie mają czasu, aby usiąść wspólnie z dziećmi do stołu; może wszyscy w rodzinie funkcjonują z oczami w smartfonach zamiast z sobą rozmawiać; może są zabiegani, a dziecko szuka sposobów ucieczki do jakiejś innej rzeczywistości. Badania pokazują, że młodzież sięga po nowe narkotyki przede wszystkim dla rozrywki, niska cena i łatwa dostępność powodują, że substancje te konkurują np. z alkoholem i innymi używkami.

PAP: W tej sytuacji sama penalizacja nie wystarczy.

JP: Mamy załatwioną sprawę prawną. Teraz musimy postawić na edukację. Jednak na początku potrzebna jest dobra diagnoza, odpowiedź na pytanie, czego brakuje w rodzinie, czy na przykład dziecku brakuje sportu, czy innej umiejętności wykorzystania czasu.

PAP: Statystyki pokazują, że problem nie dotyczy jedynie dzieci i młodzieży. Średnia wieku wśród osób zmarłych po dopalaczach się podnosi. Wśród ofiar znajdują się również 50- latkowie.

JP: Także w tym wypadku trzeba postawić diagnozę, od czego ci ludzie uciekają, bo to za każdym razem jest ucieczka.

PAP: Kto miałby postawić tę diagnozę?

JP: Nie ma jednej instytucji, która mogłaby postawić tamę takiej degradacji społecznej. Mamy socjologów, psychologów społecznych, lekarzy oraz różne instytucje, takie jak: Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, wreszcie Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Niewątpliwie sprawa używania nowych substancji psychoaktywnych jest też aspektem zdrowia publicznego.

PAP:  Jest Pan krajowym konsultantem z dziedziny zdrowia publicznego.

JP: I dlatego będą próbował te działania scalać i tę diagnozę społeczną przedstawić. Ale to jest praca na wiele miesięcy, a nawet lat. Jestem przekonany, że uda się nam przeciwdziałać tej degradacji społecznej.

PAP: W jaki sposób?

JP: Każdy może coś zrobić.  Na przykład lekarze rodzinni czy pielęgniarki środowiskowo-społeczne mogłyby odegrać dużą rolę w mediach społecznościowych.

PAP: A jaką rolę ma GIS?

JP: To jest rola kluczowa, wynika ona z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To jest zbrojne ramię ministra zdrowia. Ale też organizacja , która powinna do takich prozdrowotnych działań zachęcać, scalać je i organizować. Jesteśmy najważniejszą instytucją, która ma dbać o zdrowia publiczne.

PAP: Po raz kolejny użył Pan terminu „zdrowie publiczne”. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.

JP: Definicja zdrowia publiczna jest prosta, choć znacząco wybiega poza medycynę.Odnosi się do wszystkich, zorganizowanych wysiłków państwa na rzecz poprawy zdrowia obywateli. A więc zdrowie publiczne to nie tylko medycyna naprawcza czy też działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe, to także bezpieczne drogi, mądra edukacja prozdrowotna, polityka fiskalna państwa która promuje zdrowe produkty czy usługi, a zniechęca do tych szkodliwych, ale także bezpieczna żywność, czy w końcu cała medycyna stylu życia. A styl życia, to odżywianie, sport, spędzanie wolnego czasu, przeciwdziałanie depresji, czyli szerokie spektrum działań.

PAP: Określił Pan GIS, jako zbrojne ramię ministra. Czy potrzebuje ono nowych narzędzi do swoich działań?

JP: Ważne, żeby Państwowa Inspekcja Sanitarna była postrzegana jako instytucja edukacyjno-doradcza, a nie inspekcja restrykcyjna, penalizująca. Zależy mi na tym, żeby opisywać inspekcję sanitarną słowami: „autorytet”, „wiedza”, „fachowość”, „pomoc”, „edukacja”. Społeczeństwo, które czuje się bezpiecznie, to społeczeństwo dobrze wyedukowane. Ktoś musi tę edukację prowadzić. Jestem przekonany, że za pomocą 190 pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 16 tys. pracowników w terenie mogę tego dokonać.

PAP: Zamierza Pan przebudować tę instytucję?

JP: Próbuję przebudować sposób postrzegania społecznego tej inspekcji. Ważne, żeby współdziała ona dla dobra gospodarki. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że przychodzi do niego ktoś, kto mu pomoże w lepszym funkcjonowaniu jego biznesu; sprawi, że jego produkty będą bardziej bezpieczne. Pracownik inspekcji powinien być doradcą przedsiębiorcy.

PAP: Czyli mniej kontroli, mniej restrykcji?

JP: Na pewno powinno być mniej kontroli. Bo obecnie przedsiębiorcy mają kontrolę za kontrolą. Wiele robimy żeby kontroli było mniej. Powstaje Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Chcemy z nią ściśle współpracować.

PAP: Wspomniał Pan o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

JP: Przez rok zajmowałem się tym zagadnieniem i przedłożyłem premierowi sprawozdanie z mojej działalności. Mówi ono jednoznacznie, że powinniśmy mieć dwie kooperujące ze sobą inspekcje, ale tylko dwie. To wystarczy, aby przedsiębiorcy odczuli ulgę w sprawach kontroli.

PAP: Jakie instytucje mają wchodzić w skład Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności?

JP: Ma to być Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowych Artykułów Rolno-Spożywczych. Mam nadzieje, że w jej skład wejdzie również część UOKIK-u, czyli Inspekcja Handlowa – choć to nie zostało jeszcze postanowione- oraz najważniejsza i największa – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Przy takim układzie w jednej inspekcji mamy lekarzy roślin i zwierzą oraz funkcjonalne połączenie z Inspekcją Sanitarną.

PAP: Komu ma podlegać ta inspekcja?

JP: Uważam, że należy podjąć dyskusję, czy inspekcja ta powinna podlegać bezpośrednio premierowi, a nie ministrowi rolnictwa. Taka podległość sprawi, że będzie ona odbierana, jako inspekcja ukierunkowana na dobro konsumentów. W przypadku podległości ministrowi rolnictwa mamy wrażenie, że jest ona zorientowana na producentów żywności. Nikt na świecie nie powinien żywić wątpliwości, że mamy najlepszą żywność, ale także nie powinien mieć wątpliwości, iż potrafimy ją kontrolować.

Źródło: PAP

link do wywiadu na stronie www GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/bedziemy-scisle-wspolpracowac-z-inspekcja-bezpieczenstwa-zywnosci/

Pliki do pobrania:

Konferencja pt. „Żywienie dzieci w żłobkach” – 27.09.2018 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na konferencję pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach”*., odbywającą się w ramach Kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.15 w Urzędzie Miasta Krakowa (Sala Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1). Od 9.30 do 10.00 będzie odbywać się rejestracja uczestników.

Celem konferencji jest dostarczenie jej uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie dzieci w żłobkach zgodnie z obowiązującymi normami żywienia.

Wykłady wygłoszą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, dietetycy i edukatorzy żywieniowi.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów żłobków, ajentów i intendentów odpowiedzialnych za planowanie żywienia zbiorowego w żłobkach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie jednej osoby z placówki.

Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia na formularzu (Zał. 1.) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w terminie do 25 września br., drogą mailową: oz@wsse.krakow.pl lub faxem: (12) 41 62 093.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Informujemy, że zaświadczenia wydawane będą wyłącznie po zakończeniu konferencji.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: (12) 25 49 429 lub (12) 25 49 503.

 

Podsumowanie II edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego realizowana była II edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

II edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 1484 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 11 373 uczniów z 622 klas IV. W programie uczestniczyło także 9946 rodziców i opiekunów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,75) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,77), ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,56).

W przeważającej większości szkół (92%) program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 44% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: projekcje filmów i nagrywanie filmików edukacyjnych, przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych, udział dzieci w pogadankach z palaczami i byłymi palaczami, udział rodziców w spotkaniach z ekspertami, udział w eventach i zawodach sportowych np. bieg antynikotynowy, wykonywanie prac plastycznych, układanie haseł i wierszy oraz rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce antynikotynowej, tworzenie komiksów tematycznych, nauka piosenek, wykonywanie gazetek szkolnych, przygotowywanie i udział w przedstawieniach profilaktycznych, przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów ukazujących szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm, organizacja obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Tytoniu, organziacja festynów rodzinnych, wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne, organizacja i udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

Pliki do pobrania:

Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych

Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy rodzinnych i pediatrów, organizują konferencję naukowo-szkoleniową pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 roku w Instytucie Matki i Dziecka, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Informacja o konferencji została zamieszczona na stronie Instytutu. Link do zaproszenia:
http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

Konferencja została przewidziana dla 150 osób, tym samym liczba zgłoszeń jest ograniczona. Udział uczestników jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą wysłać zgłoszenie do udziału w konferencji zgodnie z informacją podaną na stronie Instytutu.

Adres strony MZ, gdzie został zamieszczony komunikat:

https://www.gov.pl/zdrowie/zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konferencji-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

Podsumowanie realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę! w województwie małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego po raz XII realizowaliśmy Program Trzymaj Formę!. Uczestniczyło w nim aż 715 placówek z Małopolski! Program niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, iż 541 szkół zadeklarowało, że bierze udział w każdej edycji, natomiast dla 39 szkół ta edycja była pierwszą w której wzięli udział.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podejmowane działania służą zwiększeniu wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

W roku szkolnym 2017/2018 w działaniach programowych w Małopolsce uczestniczyło łącznie 50 476 uczniów, w tym:

  • 15 591 uczniów klas II-III gimnazjum
  • 34 885 uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.

Ponadto 11 430 uczniów sporadycznie uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach programu (nie realizując programu w całości). Można zatem powiedzieć, że w Małopolsce działaniami programowymi objęto 61 906 uczniów. W realizację programu zaangażowało się 3 904 szkolnych realizatorów (nauczycieli, pracowników szkoły).

Program Trzymaj Formę! podejmuje bardzo ważną tematykę. Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku i stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wręcz o epidemii otyłości. W Polsce problem ten dotyczy już ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego też względu program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Serdecznie zachęcamy do realizacji programu w szkołach!

W przypadku nowo przystępujących szkół do programu chęć realizacji programu można zgłaszać do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w woj. małopolskim. Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz danymi koordynatorów przekazujemy w załączeniu.

Zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania:

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 89 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w dniu 4 lipca 2018 r., ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=908

KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=909

KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE.Komunikaty Komisji ds NDS i NDN

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=910

KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=911

Pliki do pobrania: