Aktualności

baner - wyróżnienia dla WSSE w Krakowie

baner Niepodległa + 100-lecie IS

Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ( MPWIS ) przypomina, że wszystkie jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii  zabiegowej na podstawie art. 33e ustawy z dnia  29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst  jednolity. Dz. U. z 2018 r., poz. 792 z pózn.zm. ) są zobowiązane do wystąpienia do MPWIS z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przepisu tego nie stosuje się do rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że  zostały opublikowane procedury wzorcowe z zakresu:

– radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r., poz. 78);
– radioterapii onkologicznej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81);
– medycyny nuklearnej – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 82).

załączniki:

wniosek-o-wydanie-zgody-art-33e PA

informacja-dla-jednostek – zgody MPWIS

Odra – szczepienia, objawy i powikłania

W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na odrę w Polsce, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że jedynym zabezpieczeniem przed tą wysoce zakaźną chorobą są szczepienia i nie mogą być one zastąpione żadnymi innymi środkami ochrony ze względu na wysoką zaraźliwość choroby i drogę jej przenoszenia się.

Szczepienia przeciw odrze wykonuje się skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2019 r. szczepieniom obowiązkowym przeciw odrze, śwince i różyczce należy poddać każde dziecko w 13-15 miesiącu życia oraz w 6 roku życia (dawka uzupełniająca). Dzieciom pomiędzy 7 a 9 rokiem życia podanie drugiej dawki szczepionki będzie sukcesywnie wyrównywane poprzez szczepienie w 10 roku życia. Więcej „Odra – szczepienia, objawy i powikłania”

Szczepienia.info

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny informuje, że od początku września 2017 r. działa  strona internetowa: www.szczepienia.info.

Celem istnienia strony jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

link do strony Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/

Ponadto Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza również do polubienia profilu na Facebooku www.facebook.com/Szczepienia.info oraz aktywny udział w dyskusjach w tym kanale.

 

Spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy

W dniu 22.02.2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE – ang. Carbapenemazy Producing Enterobacteriaceae) w województwie małopolskim.

Inicjatorem spotkania jest Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Spotkanie ma na celu rozpoczęcie prac nad opracowaniem, a dalej wdrożeniem działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska rozprzestrzeniania się na terenie województwa małopolskiego pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy, w tym szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy (szczepy wysoce lekooporne). Działania te są konieczne w związku z obserwowaną od 2012 r. w Polsce sytuacją epidemiologiczną. Minister Zdrowia, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości oraz NPOA wydał wytyczne i rekomendacje obejmujące postępowanie w przypadku wystąpienia CPE – karbapenemazy.

Więcej „Spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy”

III edycja konkursu ,,Szkoła wolna od używek”

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu  filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 filmik.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Czekają atrakcyjne nagrody !!!

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny

Wiecej informacji na temat konkursu – http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

Posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – 7.02.2019 r.

7 lutego 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Małopolskim*. Głównym punktem programu posiedzenia było wystąpienie gościa specjalnego pani Magdaleny Ankiersztejn-Bartczak, prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej (FES), która przedstawiła strategię wdrażania globalnej inicjatywy Fast Track Cities, aby wspólnie zakończyć AIDS jako zagrożenie dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację strategii 90-90-90 (90% osób będzie znało swój status serologiczny, 90% osób zakażonych wirusem HIV będzie miało dostęp do leczenia antyretrowirusowego, 90% osób stosujących leczenie antyretrowirusowe będzie miał niewykrywalną wiremię). Przystąpienie do sieci „Fast-Track Cities” jest okazją do przyłączenia się do globalnej walki z HIV i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami, które włączają się w projekt.
Więcej „Posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – 7.02.2019 r.”

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – 21-27 stycznia 2019 r.

Rak szyjki macicy jest wśród Polek do 45 roku życia, drugim po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem. Każdego dnia 10 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera z powodu zbyt późnej diagnozy!

Wcześnie wykryty rak szyjki macicy na etapie stanów przedrakowych daje szansę na niemal 100% wyleczenie, dlatego tak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych! Podstawowym badaniem, które umożliwia wykrycie choroby na bardzo wczesnym etapie jest cytologia. Cytologia jest badaniem bezbolesnym, skutecznym i bezpiecznym, które pozwala na wykrycie zmian nowotworowych, jeszcze zanim pojawią się objawy.

Więcej „Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – 21-27 stycznia 2019 r.”

Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

Miesiąc                 Okres                 Numer

Marzec             8.03-15.03           3B(10)

Marzec           01.03-07.03           3A(09)

Luty               23.02-28.02           2D(08)

Luty               16.02-22.02           2C(07)

Luty                08.02-15.02          2B(06)

Luty                01.02-07.02          2A(05)

Styczeń            23.01-31.01           1D(04)

Styczeń            16.01-22.01           1C(03)

Styczeń            08.01-15.01           1B(02)

 Styczeń             01.01-07.01           1A (01)

Więcej „Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku”