Aktualności

Komunikat MPWIS dot. wznowienia bezpośredniej obsługi petentów oraz ograniczenia wykonywania zadań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w związku ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878 z późn. zm. ), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Wojewódzkie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – zwanej dalej „WSSE w Krakowie” – podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 26 maja 2020 r. realizacji zadań statutowych WSSE w Krakowie.

Więcej „Komunikat MPWIS dot. wznowienia bezpośredniej obsługi petentów oraz ograniczenia wykonywania zadań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii (COVID-19)”

Wstrzymanie do odwołania przyjmowania próbek kału do badań

W związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, a w części odpowiednio również powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce, WSSE w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie próbek kału do badań z dniem 2 listopada 2020 r.

Pracownik na kwarantannie – obowiązki pracownika, uprawnienia pracodawcy

Szanowni Państwo!

W związku z dużą liczbą zapytań dot. przedłożenia dokumentów pracodawcy w związku z  przebywanie pracownika na kwarantannie, informujemy, że:

Osoba świadcząca pracę po skierowaniu przez właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma obowiązek poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy z ww. przyczyny i przekazać ją w każdy możliwy sposób – mailem, telefonicznie.

Więcej „Pracownik na kwarantannie – obowiązki pracownika, uprawnienia pracodawcy”

Komunikat XIII dot. informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy

Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Pliki do pobrania:

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w tatarze wołowym

ostrzeżenia_cover_solo

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) w 1 z 5 badanych próbek produktu: „Tatar wołowy. Kraina Mięs”.

Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w tatarze wołowym”

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella spp. w mięsie z indyka na kotlety

ostrzeżenia_cover_solo

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 2 z 5 badanych próbek mięsa z indyka na kotlety.

Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella spp. w mięsie z indyka na kotlety”

Wstrzymanie przyjmowania próbek wody do badań przez Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

Oddział Laboratoryjny w Wadowicach informuje, iż w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji działań statutowych wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek wody od klientów indywidualnych od 19 października 2020 r do odwołania.
Do badań będą przyjmowane tylko próbki wody od osób prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów oddających budynki do użytkowania.