24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w WSSE Kraków

info 147927 1280

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Informuję, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z powyższym dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników WSSE w Krakowie. W zamian dzień 15 grudnia 2018 r. został wyznaczony na dzień pracy (sobota).