Aktualności

baner-historia-fotorelacja

wyróżnienia WSSE - baner

Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

Miesiąc                 Okres                 Numer

Październik01.11-07.1011A(41)

Październik23.10-31.1010D(40)

Październik16.10-22.10 10C(39)

Październik 08.10-15.10 10B(38)

Październik 01.10-07.10 10A(37)

Wrzesień 23.09-30.09 9D(36)

Wrzesień 16.09-22.09 9C(35)

Wrzesień 08.09-15.09 9B(34)

Wrzesień 01.09-07.09 9A(33)

Więcej „Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku”

Uroczyste wręczenie medali i odznak honorowych pracownikom małopolskich jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 4.11.2019 r.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, 4 listopada 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali za Długoletnią Służbę i odznak honorowych zasłużonym pracownikom małopolskich jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odznaczenia pracowników dokonali:
Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Jarosław Foremny.

Więcej „Uroczyste wręczenie medali i odznak honorowych pracownikom małopolskich jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 4.11.2019 r.”

„Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP)” – propozycja działań edukacyjnych – 27 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracownicy placówek nauczania i wychowania, a także pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania  nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – propozycje zajęć profilaktyczno-edukacyjnych”.

Założeniem konferencji jest dostarczenie aktualnej informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a także zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach szkolnego programu profilaktyki. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. Udział w konferencji jest bezpłatny.Zapisy przyjmuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: elektronicznie, poprzez  wypełnienie druku Karta Zgłoszeniowa oraz przesłanie go na adres: konferencjadopalacze@wsse.krakow.pl, telefonicznie, na numery tel. 12 25 49 585, 12 25 49 503 .

UWAGA! 
Zgłoszenie telefoniczne jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w szkoleniu (Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych znajduje się w odrębnym pliku). Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu  20 listopada 2019 r. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu: Karta Zgłoszenia, ramowy program konferencji oraz klauzula informacyjna.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:12/25 48 585, 12/25 49 503 lub adresem e-mail: oz@wsse.krakow.pl

Organizator konferencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Załączniki:

Zał. 1. Karta Zgłoszeniowa

Zał. 2. Klauzula obowiązku informacyjnego

Zał. 3. Zaproszenie na konferencję

Zał. 4. Program konferencji

Szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów programów edukacyjnych „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

W bieżącym roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei rozpoczyna realizację dwóch programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • „Znamię! Znam je?” w zakresie profilaktyki czerniaka. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat czerniaka (jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry), zachęcanie do regularnego samobadania skóry, przekazanie wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania oraz profilaktyce. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny, patronat merytoryczny Akademia Czerniaka.
  • ,,Podstępne WZW”, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

Więcej „Szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów programów edukacyjnych „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?””

Pliki do pobrania:

Dobry przepis na bezpieczeństwo – kampania

Dobry przepis na bezpieczeństwo”kampania prewencyjno-kontrolna organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, skierowana do branży przetwórstwa mięsnego (www.bhpnatak.pl).

Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Dinfo 147927 1280ział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 1 listopada 2019 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań:
    – kału w dniu 30 października 2019 r.
    – wody, żywności w dniach 28 – 30 października 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 listopada 2019 r.

Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce 30 września 2019 roku w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się okolicznościowa, uroczysta konferencja nt.: ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii, podsumowania obecnej działalności, a także podkreślenia wagi wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi.

Współorganizatorem tej uroczystej konferencji byli Prezydenci Miast i Starostowie Powiatowi województwa małopolskiego.

 Patronat nad konferencją objęli Pan Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Więcej „Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce””

Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych”, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie  Stacji, ul. Prądnicka 76, sala nr 3, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pobierających próbki wody do badań w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych lub laboratoriach, nie będących pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Więcej „Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!”

Oświadczenie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z zamieszczonym w dniu 17 września 2019 nieprawdziwym materiałem na Twitterze @OILWarszawa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, podanego dalej przez @MyPacjenci Fundację MY PACJENCI, na podstawie opracowanego przez tę Fundację raportu dotyczącego informacji że „normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów” pragnę poinformować i oświadczyć, iż na terenie województwa Małopolskiego nie było i nie ma ani jednego (!) podmiotu leczniczego, w którym małopolskie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziłyby uchybienia mające krytyczny lub znaczny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Jarosław Foremny
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kraków, 18 września 2019 r.