Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w tatarze wołowym

ostrzeżenia_cover_solo

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) w 1 z 5 badanych próbek produktu: „Tatar wołowy. Kraina Mięs”.

Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w tatarze wołowym”

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella spp. w mięsie z indyka na kotlety

ostrzeżenia_cover_solo

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 2 z 5 badanych próbek mięsa z indyka na kotlety.

Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella spp. w mięsie z indyka na kotlety”

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Iprodion w rodzynkach użytych do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej

ostrzezenie1

Zagrożenie:

Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu – iprodionu. Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej określonych w tym komunikacie.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Iprodion w rodzynkach użytych do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej”