Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

Miesiąc                 Okres                 Numer

Grudzień08.01-15.011B(02)

Grudzień01.01-07.011A(01)

Grudzień23.12-31.1212D(48)

Grudzień16.12-22.1212C(47)

Grudzień08.12-15.1212B(46)

Grudzień01.12-7.1212A(45)

Listopad23.11-30.1111D(44)

Listopad 16.11-22.1111C(43)

Listopad 08.11-15.1111B(42)

Listopad 01.11-07.1011A(41)

Więcej „Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku”

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2020 r.

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r. trwać będzie w okresie od 13 stycznia do  23 lutego  2020 r. z podziałem na poszczególne województwa:

13 stycznia – 26 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

27 stycznia – 9 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10 lutego – 23 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Więcej „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2020 r.”

Podsumowanie XIII edycji Programu „Trzymaj Formę!” w woj. małopolskim.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim  program realizowany był w 665 szkołach.

Po raz pierwszy program realizowany był w 43 szkołach, co świadczy o niezmiennym zainteresowaniu   programem  wśród szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 w działaniach programowych uczestniczyło 63 300 uczniów, w tym:

5 852 uczniów  klas III gimnazjum

57 448 uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

W realizację programu zaangażowało się 3679 szkolnych realizatorów programu.

Więcej „Podsumowanie XIII edycji Programu „Trzymaj Formę!” w woj. małopolskim.”

„Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP)” – propozycja działań edukacyjnych – 27 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracownicy placówek nauczania i wychowania, a także pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania  nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – propozycje zajęć profilaktyczno-edukacyjnych”.

Założeniem konferencji jest dostarczenie aktualnej informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a także zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach szkolnego programu profilaktyki. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. Udział w konferencji jest bezpłatny.Zapisy przyjmuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: elektronicznie, poprzez  wypełnienie druku Karta Zgłoszeniowa oraz przesłanie go na adres: konferencjadopalacze@wsse.krakow.pl, telefonicznie, na numery tel. 12 25 49 585, 12 25 49 503 .

UWAGA! 
Zgłoszenie telefoniczne jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w szkoleniu (Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych znajduje się w odrębnym pliku). Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu  20 listopada 2019 r. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu: Karta Zgłoszenia, ramowy program konferencji oraz klauzula informacyjna.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:12/25 48 585, 12/25 49 503 lub adresem e-mail: oz@wsse.krakow.pl

Organizator konferencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Załączniki:

Zał. 1. Karta Zgłoszeniowa

Zał. 2. Klauzula obowiązku informacyjnego

Zał. 3. Zaproszenie na konferencję

Zał. 4. Program konferencji

Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych”, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie  Stacji, ul. Prądnicka 76, sala nr 3, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pobierających próbki wody do badań w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych lub laboratoriach, nie będących pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Więcej „Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!”