40 lat od ogłoszenia eradykacji ospy prawdziwej

8 maja mija 40 lat od oficjalnego ogłoszenia eradykacji ospy prawdziwej. Chorobę udało się wyeliminować dzięki prowadzonym na masową skalę szczepieniom. To jeden z największych sukcesów ludzkości w  historii!

Ospa prawdziwa – Variola vera, choroba zakaźna wywoływana przez Orthopoxvirus należący do grupy herpesvirusów przez tysiące lat była przyczyną setek milionów zgonów. Od 1798 roku przeciwko tej chorobie stosowano skuteczną szczepionkę.

Więcej „40 lat od ogłoszenia eradykacji ospy prawdziwej”

Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. Więcej „Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie”

Pliki do pobrania:

Spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy

W dniu 22.02.2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE – ang. Carbapenemazy Producing Enterobacteriaceae) w województwie małopolskim.

Inicjatorem spotkania jest Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Spotkanie ma na celu rozpoczęcie prac nad opracowaniem, a dalej wdrożeniem działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska rozprzestrzeniania się na terenie województwa małopolskiego pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy, w tym szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy (szczepy wysoce lekooporne). Działania te są konieczne w związku z obserwowaną od 2012 r. w Polsce sytuacją epidemiologiczną. Minister Zdrowia, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości oraz NPOA wydał wytyczne i rekomendacje obejmujące postępowanie w przypadku wystąpienia CPE – karbapenemazy.

Więcej „Spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy”

Informacja dotycząca odry w związku z wystąpieniem na terenie powiatu/gminy/szkoły przypadków zachorowań oraz ryzykiem wystąpienia kolejnych zachorowań u osób wrażliwych

Odra jest ostrą chorobą wirusową w przebiegu której występuje gorączka, silny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek ze światłowstrętem oraz nieżyt błony śluzowej nosa. Najpowszechniej występujące powikłania to zapalenie ucha środkowego, zakażenie żołądkowo jelitowe, wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych. Zachorowanie na odrę pomiędzy 2-5 rokiem życia prowadzi do zwiększenia ryzyka zachorowania w późniejszym okresie życia na podostre stwardniające zapalenie mózgu (LESS) (rokowanie niepomyślne).

Wirus odry przenosi się droga powietrzną. Osoba chora jest zakaźna 5 dni przed pojawieniem się wysypki i do 5 dni po jej pojawieniu się.

Stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i nie może być zastąpione żadnymi innymi środkami ochrony ze względu na wysoką zaraźliwość choroby i drogę jej przenoszenia się. Aktualnie szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce.

Zachorowania na odrę w Polsce występują sporadycznie i są związane przede wszystkim z zawleczeniem choroby z zagranicy.

Zachorowania o charakterze i rozmiarach ognisk epidemicznych mogą wystąpić jedynie wśród społeczności lokalnych lub w środowisku szkolnym, w których stopień uodpornienia dzieci i dorosłych jest niewystarczający dla uzyskania tzw. odporności zbiorowiskowej (populacyjnej), która powstaje gdy liczba osób uodpornionych w danym środowisku osiąga co najmniej 95%.

Dnia 7 września 2016 roku Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania odrze polegające na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej.

Szczepieniami zostaną objęte osoby nieszczepione lub niemające udokumentowanego szczepienia bez względu na ich wiek, które przebywają w środowisku o niskim odsetku osób zaszczepionych oraz były lub mogą być narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę.

Nadzór nad wykonywaniem szczepień sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce ich wykonania.

Opracowano w oparciu o: Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 grudnia 2016 r.; znak: GIS-EP-400-00039/AC/16SK46569/2016 dotyczące wystąpienia przypadków odry.

Anna Gorczyca
Oddział Nadzoru Epidemiologii
Data wprowadzenia: 9.I.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 9.I.2017 r.

Zakażenia koronawirusem MERS-CoV w w Korei Południowej

Wg danych WHO do dnia 12.06.2015 r. ogółem na świecie odnotowano 1289 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia MERS-CoV, w tym co najmniej 455 przypadków śmiertelnych. W Korei Południowej odnotowano 126 zachorowań (w tym 11 śmiertelnych). U jednego z chorych zakażenie zostało potwierdzone podczas jego pobytu na terenie Chin.

Wszystkie odnotowane jak dotąd zachorowania mają bezpośredni związek z pobytem w krajach Bliskiego Wschodu lub pośrednio wynikają z kontaktu z osobami, które przebywając w tym regionie uległy zakażeniu, a następnie powróciły do rodzimego kraju.

W chwili obecnej za najbardziej prawdopodobne źródło wirusa MERS-CoV dla ludzi uważa się wielbłądy. Wirus może znajdować się w wydzielinie dróg oddechowych, kale, moczu oraz w mleku zakażonych zwierząt.

Kontakt z tymi wydzielinami może spowodować przeniesienie zakażenia. W określonych warunkach może dojść również do dalszego przeniesienia zakażenia – z człowieka na człowieka – wśród osób mających bliski kontakt z osobami chorymi, włączając w to rodzinę, pracowników służby zdrowia oraz innych pacjentów.

Przypadki zakażenia nowym koronawirusem MERS-CoV przebiegają z objawami ciężkich infekcji układu oddechowego, z poprzedzającymi je niespecyficznymi objawami takimi jak: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, a także z objawami ze strony układu pokarmowego takimi jak: biegunka, wymioty, ból brzucha. Odnotowuje się także zachorowania o przebiegu łagodnym lub całkowicie bezobjawowym.

Według ECDC, chociaż zachorowania w przebiegu zakażenia MERS-CoV w Korei Południowej stanowią dotychczas największą odnotowaną poza Półwyspem Arabskim grupę przypadków, grupa ta jest ograniczona do pacjentów, bliskich krewnych pacjentów, osób odwiedzających
i pracowników ochrony zdrowia w kilku placówkach powiązanych z przypadkiem indeksowym. Ognisko to jednak nie stanowi zwiększonego ryzyka infekcji dla osób podróżujących do Korei Południowej.

Według ekspertów WHO utrwalenie transmisji wirusa wśród ludzi jest mało prawdopodobne, potencjał pandemicznego szerzenia się wirusa jest bardzo niski, a jego zakaźność nie ulega zmianom.

WHO nie zaleca wprowadzania żadnych ograniczeń w ruchu pasażerskim ani towarowym, jakkolwiek turyści wybierający się w podróż w rejon Bliskiego Wschodu powinni stosować zalecane środki ostrożności.

Obywatele państw Unii Europejskiej odwiedzający tereny Korei Południowej powinni przestrzegać ogólnych zasad higieny, które zmniejszają ryzyko zakażenia się różnymi patogenami:

– często myć ręce z użyciem wody, mydła oraz środka dezynfekującego,

– unikać spożywania niedogotowanego/niedosmażonego mięsa i niepasteryzowanego mleka, zwłaszcza pochodzącego od wielbłądów,

– unikać spożywania żywności przygotowanej w nieodpowiednich warunkach sanitarnych,

– myć owoce i warzywa przed spożyciem,

– zachowywać odpowiednie środki ostrożności w kontaktach z osobami   chorymi, zwłaszcza mającymi objawy grypopodobne, biegunkę (lub inne objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas wizyt lub pobytu w placówkach ochrony zdrowia, gdzie dochodzi do większości zakażeń wtórnych.

Ponadto należy:

– unikać odwiedzania farm z domowymi lub dzikimi zwierzętami.

– unikać kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierząt (zwłaszcza moczu i kału).

– zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy choroby ze strony układu oddechowego podczas przebywania na obszarze Korei Południowej lub w ciągu 14 dni od daty powrotu, udzielając informacji na temat historii podróży, możliwych kontaktów ze zwierzętami lub chorymi ludźmi. W miarę możliwości, informacja o historii podróży powinna być przekazana jeszcze przed wejściem na teren pomieszczeń placówki ochrony zdrowia.

Osoby chore powinny:

–  zachować odpowiednie środki higieny podczas kaszlu, kichania (w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, a w przypadku braku chusteczek – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe),

–  unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami,

– unikać udziału w przygotowaniu posiłków,

– często myć ręce z użyciem wody, mydła i środka dezynfekującego,

–  stosować się do zasad higieny osobistej.

 

W przypadku zawleczenia takiej choroby do Polski uruchamiane zostają procedury zabezpieczające rozprzestrzenianie się tej choroby.

Źródło:

http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/informacje%20dla%20podr%C3%B3%C5%BCuj%C4%85cych/12_06-%20MERS.pdf

http://www.emro.who.int/surveillance-forecasting-response/emerging-diseases/mers-cov.html

 

Oddział Nazdroru Epidemiologii
Data wprowadzenia: 15 czerwca 2015
Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwca 2015

Pliki do pobrania: