Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 19.06.2018r

Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 19.06.2018.

NAZWA ADRES OSTATNIE BADANIE WODY JAKOŚĆ WODY
Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,                32-100 Proszowice 18.01.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii
Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 14.03.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii
Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 29.08.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii
Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 28.11.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii
Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 21.05.2018 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii

 

Opracowanie własne: PSSE Proszowice

 

W stosunku do w/w podmiotu nie wydano decyzji o unieruchomieniu obiektu.

 

Pliki do pobrania: