Zawieszenie Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”!

Zawieszenie Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę"!
W związku z zamknięciem placówek oświatowych, realizacja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”! została decyzją Komisji Konkursowej zawieszona.

Informacje odnośnie dalszego przebiegu Konkursu zostaną przekazane szkołom za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego po przywróceniu w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl gdzie zamieszczane są bieżące informacje.

Podsumowanie XIII edycji Programu „Trzymaj Formę!” w woj. małopolskim.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim  program realizowany był w 665 szkołach.

Po raz pierwszy program realizowany był w 43 szkołach, co świadczy o niezmiennym zainteresowaniu   programem  wśród szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 w działaniach programowych uczestniczyło 63 300 uczniów, w tym:

5 852 uczniów  klas III gimnazjum

57 448 uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

W realizację programu zaangażowało się 3679 szkolnych realizatorów programu.

Więcej „Podsumowanie XIII edycji Programu „Trzymaj Formę!” w woj. małopolskim.”

Podsumowanie realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę! w województwie małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego po raz XII realizowaliśmy Program Trzymaj Formę!. Uczestniczyło w nim aż 715 placówek z Małopolski! Program niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, iż 541 szkół zadeklarowało, że bierze udział w każdej edycji, natomiast dla 39 szkół ta edycja była pierwszą w której wzięli udział.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podejmowane działania służą zwiększeniu wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

W roku szkolnym 2017/2018 w działaniach programowych w Małopolsce uczestniczyło łącznie 50 476 uczniów, w tym:

  • 15 591 uczniów klas II-III gimnazjum
  • 34 885 uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.

Ponadto 11 430 uczniów sporadycznie uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach programu (nie realizując programu w całości). Można zatem powiedzieć, że w Małopolsce działaniami programowymi objęto 61 906 uczniów. W realizację programu zaangażowało się 3 904 szkolnych realizatorów (nauczycieli, pracowników szkoły).

Program Trzymaj Formę! podejmuje bardzo ważną tematykę. Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku i stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wręcz o epidemii otyłości. W Polsce problem ten dotyczy już ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego też względu program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Serdecznie zachęcamy do realizacji programu w szkołach!

W przypadku nowo przystępujących szkół do programu chęć realizacji programu można zgłaszać do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w woj. małopolskim. Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz danymi koordynatorów przekazujemy w załączeniu.

Zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania:

XII edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! – VII edycja KONKURSU wiedzy o zdrowym stylu życia

Obraz1Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, że rozpoczęła się kolejna, już XII edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! W roku szkolnym 2017/2018 program adresowany jest do uczniów klas V – VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów!

Tegorocznej edycji przyświecać będzie hasło: Trzymaj Formę aktywnie i zdrowo. Serdecznie zapraszamy do realizacji programu. Szkoły zainteresowane przyłączeniem się do programu prosimy o zgłoszenie się do koordynatorów powiatowych, z właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dane do koordynatorów powiatowych znajdują się w załączeniu Zał. nr 1).

Jednocześnie informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców przeprowadzony zostanie Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. To już VII edycja konkursu, którego adresatami są uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie realizujący, jak i nie realizujący programu Trzymaj Formę!.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Internetowego Systemu konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017 r. Celem zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka „REJESTRACJA”), a następnie wygenerować formularz zgłoszeniowy. Oryginał formularza w wersji papierowej opatrzony podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły należy przesłać wraz ze zgodami rodziców/prawnych opiekunów dzieci do WSSE w Krakowie z dopiskiem „Konkurs Trzymaj Formę!” do 3 listopada (decyduje data stempla pocztowego!).

ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

Z dopiskiem: „Trzymaj Formę!”

 

Poglądowy schemat zgłaszania uczniów do udziału w konkursie znajduje się w załączeniu (Zał. nr 2.)

 

Autor: Natalia Synowska, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 23 października 2017
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2017

Podsumowanie XI edycji programu „Trzymaj Formę!”

Obraz1W programie Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyło łącznie 771 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu woj. małopolskiego. Łączna liczba uczniów biorących udział w programie w Małopolsce wyniosła 56 795! Program od wielu lat cieszy się dużą popularnością, co potwierdza fakt, iż aż 75% szkół uczestniczących w XI edycji wskazało, że uczestniczy w programie od I edycji!

Trzymaj Formę! porusza ważne aspekty, kształtuje prozdrowotne nawyki u dzieci i młodzieży, a także przyczynia się do zmiany stylu życia. Realizacja programu metodą projektu pozwala dostosować działania do wieku i zainteresowań odbiorców. Aktywności podejmowane w ramach programu ograniczone są jedynie kreatywnością uczestników i realizatorów programu. Nie stanowi to jednak problemu, bowiem aż 42% szkół realizujących program, zadeklarowało, że opracowało własny projekt edukacyjny, który był realizowany w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę!.

 

Autor: Natalia Synowska, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 23 października 2017
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2017

X EDYCJA PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ! – PODSUMOWANIE

logo trzymaj formeW roku szkolnym 2015/2016 realizowana była już X edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” na terenie woj. małopolskiego. W minionym roku program realizowany był pod hasłem Teraz Polska Trzyma Formę!

W załączeniu  przedstawiamy krótkie podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w Małopolsce. 
 
 
 
Natalia Synowska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 14 września 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 14 września 2016 r.
 

Podsumowanie IX edycji programu „Trzymaj formę!”

W związku z zakończeniem IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w załączeniu przedstawiamy podsumowanie realizacji programu w Małopolsce.
Natalia Synowska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 21 sierpnia 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 21 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podsumowanie VIII edycji programu „Trzymaj Formę!”

W związku z zakończeniem VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w załączeniu przedstawiamy podsumowanie realizacji programu w Małopolsce.

Magdalena Droździk
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 23.09.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2014 r.

Wojewódzkie podsumowanie VII edycji programu „Trzymaj Formę!”

W załączeniu podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2012/2013 w województwie małopolskim.

Program realizowany był pod hasłem:”TALERZ ZDROWIA skuteczne narzędzie zdrowego odzywania”.

 

Wiesława Drewniak
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Wprowadzono: 23.09.2013 r.
 

Pliki do pobrania:

Krajowe podsumowanie VII edycji programu „Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2012/13 Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała VII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” na terenie 16 województw. Działaniami programowymi zostali objęci uczniowie V i VI klas szkół podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych na terenie całego kraju.

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” (rok szkolny 2012-2013) jest dostępne pod adresem:

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/TF_REALIZACJA%20VII%20EDYCJI_NA%20STRON%C4%98_2012_2013.pdf

 

Wiesława Drewniak – koordynator wojewódzki

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Data wprowadzania: 29.08.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2013 r.

Do góry