Podsumowanie IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim (rok szkolny 2019/2020)

bieg po zdrowieW roku szkolnym 2019/2020 na terenie woj. małopolskiego realizowana była IVedycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

Więcej „Podsumowanie IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim (rok szkolny 2019/2020)”

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

Zachęcamy do udziału w programie antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Projekt przygotował Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii. Jego celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Komiksowa grafika z: chłopcem na desce w kłębach dymu, szarą chmurą z nazwami szkodliwych substancji, biegnącymi dziećmi pod transparentem "bieg po zdrowie". Po lewo u góry tekst "Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Zapraszamy do udziału w akcji".

Więcej „Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.”

Podsumowanie III edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie woj. małopolskiego realizowana była III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Więcej „Podsumowanie III edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim”

Podsumowanie II edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego realizowana była II edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

II edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 1484 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 11 373 uczniów z 622 klas IV. W programie uczestniczyło także 9946 rodziców i opiekunów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,75) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,77), ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,56).

W przeważającej większości szkół (92%) program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 44% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: projekcje filmów i nagrywanie filmików edukacyjnych, przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych, udział dzieci w pogadankach z palaczami i byłymi palaczami, udział rodziców w spotkaniach z ekspertami, udział w eventach i zawodach sportowych np. bieg antynikotynowy, wykonywanie prac plastycznych, układanie haseł i wierszy oraz rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce antynikotynowej, tworzenie komiksów tematycznych, nauka piosenek, wykonywanie gazetek szkolnych, przygotowywanie i udział w przedstawieniach profilaktycznych, przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów ukazujących szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm, organizacja obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Tytoniu, organziacja festynów rodzinnych, wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne, organizacja i udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

Pliki do pobrania: