Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie woj. małopolskiego

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa małopolskiego realizowana była X edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, pięcio- i sześciolatków oraz ich rodziców i opiekunów.

Głównymi celami programu było zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy a także wykształcenie wśród dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których są one narażone na działanie dymu tytoniowego.

Więcej „Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie woj. małopolskiego”

Pliki do pobrania:

Podsumowanie IX edycji programu „Czyste powietrze wokół nas”

Podsumowanie realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2016/2017Smok 1

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie Małopolski realizowana była IX edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowana do przedszkolaków z najstarszej grupy wiekowej, dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Więcej „Podsumowanie IX edycji programu „Czyste powietrze wokół nas””

Pliki do pobrania:

Podsumowanie VIII edycji programu „Czyste powietrze wokół nas”

Podsumowanie realizacji programu Przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Małopolski realizowana była VIII edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowanego do dzieci 5 – 6 letnich oraz ich rodziców
i opiekunów. Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat szkodliwość i skutków palenia tytoniu, wykształcenie u dzieci umiejętności świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są narażone na bezpośredni kontakt z dymem papierosowym.

Realizacja programu prowadzona była w formie zajęć warsztatowych poruszających m.in. następującą tematykę:

– jak się czuję kiedy dymi papieros?

– co się dzieje kiedy ludzie palą?

– jak unikać dymu tytoniowego?

W programie uczestniczyło 30 245 dzieci z 867 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz 17 380 rodziców i opiekunów dzieci z terenu województwa małopolskiego.

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy IX edycję programu „Czyste powietrze wokół nas”. Zainteresowane realizacją programu przedszkola i szkoły podstawowe zapraszamy do udziału w programie. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Podsumowanie Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”

W związku z zakończeniem realizacji VII edycji  Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” przedstawiamy podsumowanie realizacji programu w woj. małopolskim. w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2012/13 na tereniewojewództwa małopolskiegozakończyła się realizacja VII edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną realizowały był w871 placówkach
w Małopolsce:

·         481przedszkolach

·         282 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

·         8punktach innych form wychowania przedszkolnego.

 

Działaniami programowymi objętych zostało 30 320 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

 

·         20 772dzieci uczęszczających do przedszkoli

·         9 400dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach

·         148 korzystających z innych form wychowani a przedszkolnego.

 

W programie uczestniczyło również  18 499 rodziców i opiekunów dzieci.
 

W załączeniu prezentacja z realizacji programu w województwie małopolskim w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy VIII edycję programu „Czyste powietrze wokół nas”, do realizacji którego zapraszamy zainteresowane przedszkola i szkoły.

Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa małopolskiego.

 

Bogusława Żołyńska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 31 sierpnia 2015 r.
data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2015 r.

Podsumowanie V edycji programu „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2012/13 Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała na terenie woj. małopolskiego V edycję ogólnopolskiego Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program realizowany był zgodnie z założeniami programowymi z wykorzystaniem różnorodnych form działań w 761 placówkach, tj. w:

·         482 przedszkolach;

·         278 oddziałach przedszkolnych;

·         5 punktach przedszkolnych, co stanowi 40,6% placówek tego typu w Małopolsce. 

Działaniami programowymi zostały objęte dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W V edycji programu udział wzięło łącznie 31 457 dzieci

·         23 678 dzieci uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

·         7779 dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach

·         70 korzystających z innych form wychowani a przedszkolnego.

Ponadto w programie uczestniczyło 18 045 rodziców i opiekunów dzieci.
 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy VI edycję programu. Przedszkola i szkoły zainteresowane realizacją programu „Czyste powietrze wokół nas” zapraszamy do udziału w programie w bieżącym roku szkolnym. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. małopolskiego.

 

W załączeniu prezentacja z realizacji programu w województwie małopolskim oraz zbiorcza informacja z realizacji programu w kraju opracowana przez Główną Inspekcję Sanitarną.

Bogusława Żołyńska
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Wprowadzono: 23.09.2013 r.
Aktualizowano: 23.09.2013 r.