Europejski Tydzień Testowania na HIV 2016

34141641 sW dniach 18-25 listopada 2016 roku w całej Europie obchodzony jest po raz kolejny Europejski Tydzień Testowania. Wydarzenie to przygotowuje do obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia.

W naszym kraju żyje ponad 20 tys. osób z HIV, jednak ze względu na brak świadomości zakażenia rzeczywista liczba osób seropozytywnych może być co najmniej dwu- lub trzykrotnie wyższa. Żyjemy w czasach, w których kontakty intymne stanowią nieodzowną część życia dorosłych osób w każdym wieku, dlatego należy zadbać o własne zdrowie seksualne, ale też zdrowie swoich partnerów.

W Krakowie anonimowe i bezpłatne testy można wykonać w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym prowadzonym przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego. Miejsce to finansowane jest dzięki wsparciu finansowemu Krajowego Centrum
ds. AIDS. Punkt mieści się przy ul. Kopernika 19. Przez cały rok jest on czynny we wtorki i czwartki
w godzinach 16-19, jednak z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania w dniach 22-25 listopada 2016 (wtorek-piątek) będzie on czynny codziennie (również w godz. 16-19).

W tym miejscu jest dostępna fachowa i profesjonalna kadra doradców, która odpowie na każde pytanie, podpowie, czy jest to dobry moment na wykonanie testu i w jaki sposób najlepiej chronić siebie i inne osoby przed zakażeniem w przyszłości, pomoże zmierzyć się z obawami i napięciem towarzyszącym wykonywaniu testu.

Zakazić może się każdy z nas. Przed zakażeniem nie chroni ani znajomość partnerów seksualnych, ani ich niewielka ilość. Dopiero znajomość wyniku drugiej osoby może zminimalizować ryzyko zakażenia. Dlatego taki test warto zrobić wspólnie ze swoją partnerką lub partnerem na początku związku, przed rozpoczęciem współżycia. W każdej innej sytuacji podejmując kontakty seksualne należy pamiętać
o zabezpieczeniu prezerwatywą, która – jeśli jest prawidłowo użyta – również minimalizuje ryzyko zakażenia HIV.

Uzyskanie wyniku pozytywnego nigdy nie oznacza końca świata. Aktualny stan wiedzy medycznej pozwala na skuteczne leczenie, a życie osoby zdiagnozowanej nie różni się znacząco od życia osoby zdrowej. Obecnie osoby zakażone mają taką samą oczekiwaną długość życia jak reszta populacji, mogą zakładać rodziny i rodzić zdrowe dzieci. Jednak taki scenariusz jest możliwy jedynie gdy zakażenie zostanie wykryte w odpowiednim momencie. Największym błędem jest zwlekanie
z wykonaniem testu, czy to z powodu lęku, czy przekonania, że „mnie to nie dotyczy”. Europa Zachodnia wciąż mierzy się z problemem tzw. późnych diagnoz, kiedy do placówek zgłaszają się osoby w zaawansowanym stadium choroby np. dopiero z poważnymi objawami AIDS, kiedy pomoc medyczna jest bardzo trudna, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwa. Należy pamiętać, że zakażenie HIV przez wiele lat może przebiegać zupełnie bezobjawowo i tylko odpowiednio wczesne wykrycie pozwoli na adekwatną interwencję.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE Krakowie: tel.: 12/2549585; e-mail: oz@wsse.krakow.pl

ETT2016

 

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 7 listopada 2016
Data ostatniej aktualizacji: 7 listopada 2016

Pliki do pobrania:

Wojewódzka kampania społeczna „Zalecam test na HIV”

Z inicjatywy Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Małopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie rozpoczęła w dniu 16 maja 2016 roku wojewódzką kampanię społeczną „Zalecam test na HIV”  skierowaną do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Uzasadnienie:

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Konsekwencją tego są między innymi dzieci , które rodzą się zakażone tym groźnym wirusem. Każdego roku w Polsce odbywa się około 70-100 porodów u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakażenia HIV u dziecka. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. Wykonując test w kierunku HIV, kobieta ratuje nie tylko swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku. W Polsce jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na HIV. Jest to dramatycznie niski wskaźnik w porównaniu do innych krajów Europy (np. w Anglii, Francji ok. 98% kobiet ciężarnych wykonuje ten test).

 

Test na HIV, zgodnie ze standardami opieki medycznej nad kobietą w ciąży, powinien zostać wykonany do 10. tygodnia ciąży oraz pomiędzy 33. a 37. tygodniem. Nie wszystkie kobiety w ciąży wykonują test, choć to badanie pozwala zastosować leki, które chronią dziecko przed zakażeniem. Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu. Według badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń a ponad 100 dzieci jest objętych leczeniem antyretrowirusowym.

Organizatorem kampanii jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, koordynator Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.

Działania te są kontynuacją ogólnopolskiej kampanii „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” realizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2015 roku.

Patronat honorowy nad kampanią sprawują Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Partnerami kampanii są: PSSE woj. małopolskiego, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,.

Test na HIV to standardowe badanie wykonywane z krwi, które może zrobić dla zdrowia matki i dziecka wiele dobrego. Ten przekaz będzie kierowany do odbiorców w internecie i w mediach.

Materiały kampanijne:

 • List otwarty Profesora UJ dr hab. med. Huberta Hurasa Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii dla województwa małopolskiego oraz Tadeusza Wadasa Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych do Lekarzy Ginekologów, Pielęgniarek i Położnych, a także Jarosława Foremnego Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Plakat
 • Ulotka dla kobiet
 • Ulotka dla ginekologów
 • Raport z badania. Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania w kierunku HIV http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/pliki/Raport_z_badania_Postawy_kobiet_w_ciazy_KCdsAIDS.pdf

Materiały kampanijne mają na celu informowanie kobiet o celowości wykonania testu na HIV na etapie planowania ciąży i w jej trakcie. Przyszłe mamy dowiedzą się, że test na HIV jest standardowym elementem opieki nad ciężarną, co zmniejsza lęk przed wykonaniem badania. Test na HIV jest jednym z działań na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia matki i dziecka, stoi na równi z innymi badaniami wykonywanymi w ciąży. Informacja adresowana do ginekologów będzie zachęcać do informowania i kierowania pacjentek w ciąży na to badanie.

Program kampanii:

Kampania została zainaugurowana 16 maja  2016 r. na posiedzeniu Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.

Partnerzy kampanii otrzymają List otwarty oraz plakat w wersji elektronicznej.

List otwarty do ginekologów i położnych oraz plakat zostaną wykorzystane przez partnerów kampanii, m.in. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, stacje sanitarno-epidemiologiczne woj. małopolskiego w działaniach informacyjnych oraz będą przekazywane do odbiorców docelowych w gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach na terenie Małopolski.

Promocja działań w mediach:

7 lipca 2016 r. w Radiu Kraków odbyła się audycja Przed hejnałem pt. „Ciąża a wirus HIV”, z udziałem Grażyny Przeźmińskiej z Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz dr Andrzejem Jaworowskim, z-cą kierownika bloku porodowego Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum UJ, prowadzona przez Sylwię Paszkowską.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/ciaza-a-wirus-hiv/

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 18 maja 2016
Data ostatniej aktualizacji: 8 lipca 2016

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na warsztaty edukacyjne nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Jeden Świat” Kraków, 11 grudnia 2015 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych nawarsztaty edukacyjnepod hasłem: „Jeden Świat”.Podczas warsztatów zaproszeni edukatorzy pozyskają podstawową wiedzę z zakresu HIV/AIDS, a także dowiedzą się jak można wykorzystać antydyskryminacyjną grę planszową „Jeden Świat” do edukowania młodzieży w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Grazyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 18 listopada 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 listopada 2015 r.

Pliki do pobrania:

„Coś was łączy? Zrób test na HIV”

„Coś was łączy? Zrób test na HIV”-pod taką nazwą Krajowe Centrum ds. AIDS 15 listopada 2015 roku zainaugurowało  nową społeczną kampanię informacyjną, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacji na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.

W ramach kampanii zapraszamy Państwa do:

·         Odwiedzania strony internetowej zawierającej informacje o HIV i AIDS, które warto znać

www.aids.gov.pl/kampanie/CWL.

 

·         Oglądania 10-minutowego filmu edukacyjnego „AIDS – epidemia wciąż niepokonana”:

https://www.youtube.com/watch?v=Uw66a74nEeM

 

W piątek, 20 listopada 2015 roku rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania na HIV. Hasło przewodnie kampanii towarzyszącej Europejskiemu Tygodniowi Testowania na HIV brzmi: „Testuj. Lecz. Zapobiegaj.”

Ma ono zachęcić osoby podejmujące ryzykowne kontakty seksualne, ale nie tylko, by nie obawiały się wykonania testu na HIV – jedynego sposobu umożliwiającego weryfikację swojego stanu zdrowia. Do wykonywania  testu na HIV zapraszają w Małopolsce dwa Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne, w których badanie można  zrobić anonimowo i bezpłatnie. Dodatkowo, każda osoba trafiająca do Punktu ma zagwarantowaną poufną rozmowę z doradcą, który ma za zadanie udzielić wyczerpującej informacji na temat zakażenia.

 • Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny przy  NZOZ „Diagnostyka”, ul. Olszańska 5, II piętro, pokój 216 B; 31-513 Kraków

 • Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zakład Mikrobiologii, ul. Kopernika 19, II piętro, 31-501 Kraków

 

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 30 października 2015
Data ostatniej aktualizacji: 30 października 2015

 

Pliki do pobrania:

,,Tramwaj zwany świadomością” to happening profilaktyczno-edukacyjny, który inauguruje w Małopolsce Europejski Tydzień Testowania 2015 oraz Światowy Dzień AIDS- 1 grudnia.

21 października w Krakowie o 14.50 spod Poczty Głównej rusza tramwaj  profilaktyczny, oklejony reklamami kampanii, a jego wnętrze zamienione jest w małe kąciki edukacyjne dot. profiktyki zakażeń wirusem HIV.

Tramwaj  zatrzymuje się  na  kolejnych  przystankach,  co  umożliwia  pasażerom wsiadanie  i  wysiadanie  w  dowolnym  momencie,  w  kilkunastu  miejscach  miasta.

W  czasie  imprezy  partyworkerzy i edukatorzy  prowadzić będą działania  profilaktyczno-edukacyjne  i  informacyjne, dostarczając pasażerom rzetelnych informacji o ryzykownych zachowaniach seksualnych, przestrzegać będą przed ryzykiem używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych  jak również będa rozdawać ulotki i broszury.

 

Serdecznie zapraszamy!

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 21 października 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 21 października 2015 r.

 

„HIVokryzja. Wyleczmy się” – kampania Fundacji Studio Psychologii Zdrowia

„HIVokryzja. Wyleczmy się” to kampania realizowana przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, objęta patronatem przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

„Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest w dzisiejszych czasach samo zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości.

Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby.

 

Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chcemy zmienić to zachowanie. Celem projektu jest wyleczenie ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. Główny przekaz kierujemy więc nie do osób zakażonych, a do zdrowych. Edukujemy ich, że największym problemem zakażonych wirusem HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych.”( http://www.hivokryzja.pl/o_kampanii)

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą Państwo na stronie: www.hivokryzja.pl oraz na fanpage’u:facebook.com/hivokryzja.

Zachęcamy do udostępniania informacji o kampanii i przekazywania jej zainteresowanym osobom.

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 1 września 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 1 września 2015 r.

 

Warsztaty z zakresu zakażeń HIV dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na warsztaty z zakresu zakażeń HIV pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Krakowa, zainteresowanych poruszaną problematyką.

Warsztaty mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej HIV/AIDS osobom pracującym z młodzieżą w środowisku szkolnym. Wiedza ta jest niezbędna do prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych.

Zajęcia odbędą się w dniu 25.11.2014 r. w godz. 10:00 do 14:30 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76, w sali nr 3 (parter). Poprowadzą je specjaliści z zakresu zakażenia HIV, pedagogiki i profilaktyki: dr n. społ. Maria Brodzikowska, lek. Stanisław Żołądek (Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”) oraz Agnieszka Paśko (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland).

Program zajęć (4,5 godziny):

 1. Epidemiologia zakażeń HIV;
 2. Naturalny przebieg zakażenia HIV;
 3. Drogi zakażenia HIV;
 4. Sposoby minimalizowania ryzyka zakażenia HIV;
 5. Szacowanie ryzyka zakażenia HIV;
 6. Życie z HIV, leczenie antyretrowirusowe;
 7. Testowanie w kierunku HIV;
 8. Język profilaktyki w kontekście HIV;
 9. Podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych dla młodzieży.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować do 21.11.2014 r. na adres: oz@wsse.krakow.pl lub telefonicznie: 12/25 49 405, 12/25 49 503

 

Do pobrania:

 • Zaproszenie

 • Program warsztatów

 

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 5.11.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 5.11.2014 r.

 

20 września 2014 – bezpłatne seminarium szkoleniowo-edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, dot. profilaktyki zakażeń HIV

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” serdecznie zapraszają lekarzy i pielęgniarki na Seminarium szkoleniowo-edukacyjne dot. profilaktyki zakażeń HIV, które odbędzie się dnia 20.09.2014r., w godzinach 11.00-16.00 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76.

Celem konferencji jest „oswojenie” z wirusem HIV lekarzy i pielęgniarek przychodni z Krakowa i okolic,  którzy z kolei mają zachęcać swych pacjentów do testowania się w kierunku zakażenia wirusem. Wirus zbyt często wykrywany jest za późno, kiedy pacjentom trudniej jest skutecznie pomóc.

Szkolenie zostało sfinansowane z ufundowanego przez Gilead Sciences grantu przyznanego w 2013 roku Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie  przezkapitułę konkursu Pozytywnie Otwarci oraz dofinansowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii- Małgorzatę Nowobilską-Stanios.  Szkolenie zorganizowano we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w  Krakowie w ramach zadań Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim-

Ramowy program szkolenia:

– Powitanie gości.

– Punkty Konsultacyjno- Diagnostyczne i ich rola w zapobieganiu zakażeniom HIV. –dr Edyta Laurman – Jarząbek- koordynator i doradca Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (Kielce, Tarnów, Kraków).

– Epidemiologia HIV w Polsce i w województwie małopolskim – mgr Małgorzata Nowobilska – Stanios,Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

– Zadania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim- mgr Grażyna Przeźmińska  – WSSE Kraków.

– Przerwa kawowa.

– Etiopatogeneza zakażeń HIV/AIDS. Rola lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w rozpoznaniu zakażenia HIV – dr hab. n. med. Dorota Mrożek – Budzyn – wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii.

– Poradnictwo okołotestowe – doświadczenia, problemy, wyzwania – dr Eliza Mazur- doradca Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (Kielce, Tarnów, Kraków).

– Podsumowanie, dyskusja.

 

 

Zgłoszenia do dnia 19 września 2014r., na adresy: oz@wsse.krakow.pl  oraz  ejarzabek@o2.pl.

Tel. 12 25 49 585 lub 12 25 49 503

Szkolenie bezpłatne! Liczba miejsc ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 9 września 2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 9 września 2014 r.

 

Pliki do pobrania:

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test – Akcja Krajowego Centrum ds. AIDS

Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

Aktualna lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

W PKD każda dorosła osoba może anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV i skorzystać z profesjonalnego poradnictwa, które ma na celu zmniejszenie wystąpienia ryzyka zakażenia HIV pacjenta w przyszłości oraz omówienie kroków, które warto podjąć w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu.

W województwie małopolskim działa  Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy NZOZ „Diagnostyka”, 31-513 Kraków, ul. Olszańska 5, II piętro, pokój 216 B, godziny pracy: środa 12.00 – 17.00, kontakt mailowy: pkdkrakow@o2.pl

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela:
Grażyna Przeźmińska, tel. 12 25 49 423, e-mail: g.przezminska@wsse.krakow.pl

 

Opracowała:
Grażyna Przeźmińska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data publikacji: 28.01.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2014 r.