Realizacja działań w ramach kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie małopolskim podjęła liczne działania promujące  ogólnopolską kampanię społeczną ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach ,,Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Zapraszamy do przeczytania opracowania podsumowującego działania kampanijne w okresie od stycznia do kwietnia b.r.

Opis realizowanych zadań, wraz z dokumentacją fotograficzna znajduje się poniżej, w załączeniu.

Magdalena Droździk
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 12 maja 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 maja 2015 r.

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

Rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” realizowana w ramach ,,Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Celem kampanii  jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Kampania skierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin i bliskich.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonych materiałów kampanijnych:

https://www.youtube.com/watch?v=LxCoXH_V3DI

https://www.youtube.com/watch?v=LFoGYud4PTo

https://www.youtube.com/watch?v=BDhoxeI6wFQ

 

Magdalena Droździk
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 15 stycznia 2015
Data ostatniej aktualizacji: 15 stycznia 2015

Pliki do pobrania:

Podsumowanie I edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W związku z zakończeniem I edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przecwidziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w załączeniu zbiorcza informacja z realizacji programu w woj. małopolskim w roku szkolnym 2013/2014.

Agnieszka Hejmo
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
data wprowadzenie: 11.09.2014 r.
data ostatniej aktualizacji: 11.09.2014 r.

Młodość w dobie uzależnień

Żyjemy w czasach kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dostęp do alkoholu, papierosów i narkotyków jest łatwy, nie stanowi większego problemu. Każdego dnia młodzi ludzie narażeni są na pokusę sięgnięcia po pierwszego papierosa, pierwszy kieliszek alkoholu czy w najgorszym wypadku narkotyk. Część osób nie zdaje sobie sprawy, że leki kupione w aptece bez recepty mogą również wywołać uzależnienie.

Będąc na półmetku realizacji Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie podejmuje działania edukacyjno-informacyjne zmierzające do ograniczenia uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków.

W dniu 12 czerwca 2014 roku przy współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie zostanie zorganizowana Konferencja pn. „Dwa lata realizacji Projektu KIK/68 w woj. małopolskim – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” w której udział wezmą uczniowie szkoły, koordynatorzy powiatowi i szkolni programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego w ramach Projektu KIK/68. Celem Konferencji jest propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży woj. małopolskiego.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia specjalnie dla Państwa opracowano materiały edukacyjne w postaci ulotki dla młodzieży „Młodość w dobie uzależnień” oraz krótkiej informacji na temat uzależnień w trzech aspektach – pliki w załączeniu.

 

Agnieszka Hejmo
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Wprowadzono: 3.06.2014 r
Data ostatniej aktualizacji: 3.06.2014 r.

Podsumowanie szkoleń dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W woj. małopolskim odbyły się cztery jednodniowe szkolenia pt. „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” skierowane do kadry pedagogicznej. Szkolenia zostały zorganizowane przez Główną Inspekcję Sanitarną przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniach 17-18.02.2014 r. szkolenia odbyły się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie. Udział w nich wzięli szkolni koordynatorzy programu z 12 powiatów woj. małopolskiego (nowotarski, suski, krakowski, chrzanowski, oświęcimski, olkuski, miechowski, myślenicki, wielicki, wadowicki, proszowicki, tatrzański) – ogółem 107 przedstawicieli z 152 szkół ponadgimnazjalnych.

19.02.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu miało miejsce szkolenie na które zaproszona została kadra pedagogiczna z 3 powiatów woj. małopolskiego (nowosądecki, limanowski, gorlicki). Łącznie udział wzięło 36 nauczycieli reprezentujący 52 szkoły ponadgimnazjalne.

Ostatnie szkolenie odbyło się  20.02.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Łącznie przeszkolono 26 szkolnych koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z 49 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego i brzeskiego.  

Wszystkie szkolenia, z zakresu założeń, celów i sposobów realizacji poprowadził dr Krzysztof Wojcieszek, autor programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, specjalista w zakresie psychologii i pedagogiki, w tym uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Program „ARS czyli jak dbać o miłość?” będzie realizowany przez trzy edycje, w następujących latach roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: podręcznik dla koordynatora szkolnego z płytą CD zawierającą prezentację nt. programu, 6 plakatów do zawieszenia w szkole, 150 broszur dla ucznia, 150 ulotek dla ucznia, 150 ulotek dla rodzica, 50 kwestionariuszy ankiety ewaluacyjnej, które po zakończeniu programu należy rozdać uczniom.

Szczegółowe informacje na temat programu edukacyjnego oraz materiały edukacyjne do pobrania można znaleźć na stronie internetowej www.e-stawiamnazdrowie.pl oraz na platformie internetowej Projektu KIK/68 www.zdrowiewciazy.pl

Pan Krzysztof Wojcieszek podczas szkolenia pt. „Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” 
(17.02.2014 r.,  Małopolski Urząd Wojewódzki)

Uczestnicy szkolenia pt. „Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”
 (18.02.2014 r., Małopolski Urząd Wojewódzki)

 

Agnieszka Hejmo – koordynator regionalny Projektu
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 24.02.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2014 r.

 

Pliki do pobrania:

  • 1 (529 kB)

Szkolenia z zakresu programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – Projekt KIK/68

W związku z realizacją 5-letniego Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu innych środków psychoaktywnych” w lutym 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. małopolskiego rozpoczyna kolejny etap kompleksowej edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień. Program edukacyjny, autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ograniczenie używania przez nich substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych). Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wdrażany program w sposób kompleksowy odnosi się do profilaktyki uzależnień, wykorzystując w swoich założeniach wartości wyznawane przez młodych ludzi. Tytuł nawiązuje do łacińskiego słowa „ARS” czyli SZTUKA i stanowi równocześnie symbol programu. 
Z treści programu dowiadujemy się, iż nawiązanie, rozwój i trwanie relacji miłości jest swoistą sztuką, że wymaga działania, umiejętności, dojrzałości. O miłość trzeba zadbać, a to wymaga „sztuki”, krótko mówiąc wypracowania pewnych umiejętności. W tym zwłaszcza dojrzałego i bezpiecznego stylu życia. Zdrowy styl życia jest zasadniczym tematem programu, a miłość jest niezbędnym kontekstem treściowym przywołanym ze względów dydaktycznych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w takcie 6-12 h lekcyjnych:
część I – Ars vivendi – sztuka życia,
część II – Ars amandi – sztuka kochania,
część III- Ars generandi – sztuka rodzenia.

Koordynatorzy szkolni programu, oprócz niezbędnego przygotowania merytorycznego, zdobytego podczas organizowanych szkoleń, otrzymają również pakiety edukacyjne w skład, których wchodzą: podręczniki dla nauczyciela z płytą CD, plakaty, broszury i ulotki dla uczniów, ulotki dla rodziców.

W województwie małopolskim zostaną zorganizowane cztery szkolenia: 
17.02.2014 r. – Kraków,
18.02.2014 r. – Kraków,
19.02.2014 r. – Nowy Sącz,
20.02.2014 r. – Tarnów,
w których  udział wezmą  koordynatorzy szkolni z 302 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski.

Główny Inspektor Sanitarny mając na uwadze, że program jest pierwszym tak dużym przedsięwzięciem ogólnopolskim, które kompleksowo podchodzi do problematyki uzależnień ma nadzieję, że jego realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie skutków ryzykownych zachowań zdrowotnych, co w przyszłości wpłynie na ukształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodych Polaków, a także ograniczy podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań.

 

 

Agnieszka Hejmo
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data publikacji: 29.01.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.01.2014 r.
 

Pliki do pobrania:

Platforma e-learningowa SEMPZ w ramach Projektu KIK/68

Informujemy, że od grudnia 2013 roku platforma Projektu KIK/68 – „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych” www.zdrowiewciazy.pl dostępna jest w nowej odsłonie.

Zmieniono szatę graficzną i architekturę zamieszczonych informacji. Na platformie dostępne są najnowsze doniesienia dotyczące projektu, wyniki badań naukowych, ciekawe linki do tekstów i materiałów audiowizualnych poruszających problematykę zapobiegania uzależnieniom. Użytkownikom strony zapewniono możliwość pobrania materiałów edukacyjnych oraz skorzystania z zamieszczonych na niej filmów edukacyjnych.

Ponadto informujemy, że istnieje również możliwość wzięcia udziału w kursach e-learningowym, tj. kursach prowadzonych na odległość. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką uzależnień, w tym dla kadry medycznej, nauczycieli, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Aktualnie dostępne kursy zostały zamieszczone na stronie – http://moodle.learnsempz.pl/.

Uprzejmie zapraszamy do korzystania z platformy, logowania się i zakładania kont użytkowników.

 

Agnieszka Hejmo
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wprowadzono: 17.12.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 17.12.2013 r.

Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym – spot edukacyjny

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia informuję, że w ramach „Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz realizowanej kampanii wojewódzkiej „Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym” opracowaliśmy spoty edukacyjne. W roku 2013 spoty emitowane były w tramwajach komunikacji miejskiej Miasta Krakowa.

Wszystkich, zainteresowanych tematyką profilaktyki uzależnień od tytoniu zapraszamy do obejrzenia spotu na naszej stronie internetowej.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Agnieszka Hejmo
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wprowadzono: 25.11.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2014 r.
 

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży – Raport

W załączeniu Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przecwidziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Agnieszka Hejmo
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wprowadzono: 16.09.2013 r.

Relacja z konferencji prasowej inaugurującej Projekt KIK/68

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca wojewódzką kampanię społeczną „Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym” realizowaną w ramach Projektu KIK/68 – „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu  i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Inauguracji Projektu dokonała Pani dr n. med. Małgorzata Bała – z-ca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie przedstawili założenia i cele Projektu oraz informację na temat rozpoczynającej się kampanii społecznej „Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym”.

Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji  będących partnerami kampanii:

  • Prof.  dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Konsultant  Wojewódzki ds. pediatrii, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
  • Lek. med. Magdalena Woźniak – pediatra z  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Szpitala  Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie,
  • dr Marek Kowalski – ginekolog-położnik z Centrum Medycznego  UJASTEK w Krakowie.

Zaproszeni eksperci przedstawili wykłady na temat skutków zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu przez kobiety w ciąży, palenia biernego, a także skalę problemu będącego myślą przewodnią spotkania.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele mediów: Radio ESKA, Radio Plus, RMF FM, Radio ZET, Dziennik Polski, PAP.

W załączeniu fotorelacja.

Agnieszka Hejmo
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Data wprowadzenia: 13.08.2013

Data ostatniej aktualizacji: 13.08.2013

Pliki do pobrania: