„Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym”

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa małopolskiego rozpoczyna realizację kampanii społecznej „Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym” w ramach ,,Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Patronat honorowy nad kampanią objął Pan Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego.

Kampania potrwa do grudnia 2013r., a jej celem będzie zwiększenie wiedzy nt. wpływu dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwo, poprzez  edukację w zakresie biernego palenia oraz motywowanie młodych ludzi (szczególnie kobiet) do zaprzestania, ograniczania i nie rozpoczynania palenia. Adresatami kampanii będą osoby w wieku 19 – 39 lat (ze szczególnym ukierunkowaniem na kobiety planujące ciążę, ciężarne i młode matki oraz ich partnerów) tj. pacjentki poradni ginekologicznych, szkół rodzenia, opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych, w przychodniach pediatrycznych, przedszkolach, żłobkach, studenci, kobiety korzystające z klubów fitness.

Według danych szacunkowych, w Polsce każdego roku rodzi się ok. 100 tys. noworodków, których matki w czasie ciąży paliły papierosy, a około 3 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na bierne palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Zawiera ponadto wiele substancji alergizujących powodujących kaszel i łzawienie oczu. Dzieci wdychające dym tytoniowy częściej zapadają na zapalenia ucha środkowego, infekcje dróg oddechowych, są bardziej narażone na astmę. Są doniesienia wskazujące na to, że bierne palenie wpływa na obniżenie możliwości intelektualnych dziecka, może być przyczyną nadpobudliwości i kłopotów z koncentracją, może wywoływać także nowotwory.

Zachęcamy Państwa do udziału w kampanii.

 

Plakat do kampanii (format A2- 610×430 mm.)

 

Ulotka do kampanii (str.1 i 4)

 

ulotka do kampanii (str.2 i 3)

Format A4 składana do A5 (210 x297 mm. do 148 x 210mm.)

 

Materiały kampanijne (plakat, ulotka) można otrzymać w Wojewódzkiej i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa małopolskiego.

Bibliografia:

  • Stańczyk Jerzy ,,Wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia dzieci i młodzieży” [w]: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Tom 2 ,pod red. prof. dr.  hab. Piotra Podolca, Kraków 2010
  • Mierzecki Artur, Godycki- Ćwirko Maciej, Wrzeciono Barbara, Miączyńska Magdalena ,,Palenie papierosów- profilaktyka i leczenie w praktyce lekarza rodzinnego” [w]:  Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Tom 2, pod red. prof. dr.  hab. Piotra Podolca, Kraków 2010

 

Magdalena Droździk
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Data wprowadzenia: 02.08.2013

Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2013

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie dla kadry medycznej

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych” organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kadry medycznej – lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych/położników – na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w następujących województwach:

1.MAZOWIECKIE – 6-7.09.2013

2.WIELKOPOLSKIE – 13-14.09.2013

3.POMORSKIE – 20-21.09.2013

4.KUJAWSKO-POMORSKIE – 20-21.09.2013

5.MAŁOPOLSKIE – 27-28.09.2013

6.DOLNOŚLĄSKIE – 4-5.10.2013

7.ZACHODNIOPOMORSKIE – 11-12.10.2013

8.ŚLĄSKIE – 18-19.10.2013

9.PODLASKIE – 18-19.10.2013

10.LUBELSKIE – 25-26.10.2013

Tematem szkolenia będą kwestie dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Szczegółowy program, regulamin, formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją przystąpienia do szkolenia oraz oświadczeniami dostępny jest  na stronie internetowej – http://www.gis.gov.pl/?go=news oraz www.zdrowiewciazy.pl

Ponadto  informacje o szkoleniu można uzyskać w Departamencie Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod numerami telefonów: 22 536 13 99 i 22 496 55 03.

Zapraszamy!

 

Regionalny koordynator projektu:
Agnieszka Hejmo

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Data wprowadzenia: 25.07.2013

System elektronicznego monitorowania i promocji zdrowia (SEMPZ)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się oraz korzystania z Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) – http://www.zdrowiewciazy.pl

Platforma stanowi oficjalną stronę „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, a jej celem jest  zintegrowanie w jednym miejscu najbardziej wartościowych materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień.

Na stronie internetowej uporządkowano informacje w trzech zakładkach:

  • Platforma informacyjna – aktualne informację na temat projektu
  • Platforma edukacyjna – najnowsze doniesienia naukowe dotyczące profilaktyki palenia tytoniu i uzależniania od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
  • Platforma e-learningowa – kursy i szkolenia w formie e-learningu „ na odległość”

 

Opracowanie:
koordynator regionalny: Agnieszka Hejmo

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

tel. 12 25 49 421, e-mail. a.hejmo@wsse.krakow.pl