Szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)” – 25.02.2020 r.

W dniu 25.02.2020 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)„. Szkolenie zostało zorganizowane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Zakładem Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  i Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele małopolskiej inspekcji sanitarnej, pracownicy podmiotów leczniczych, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Pożarnej oraz Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Więcej „Szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)” – 25.02.2020 r.”

„Bezpieczne grzybobranie” – podsumowanie szkolenia

W dniach 23, 26 września oraz 2 października 2013, odbyły się szkolenia dotyczące zasad bezpiecznego grzybobrania. Prelegentami byli: Pan Piotr Pokrzywa – kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, oraz Pani Halina Hawryluk – grzyboznawca. Prowadzący szkolenie są pracownikami Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

W części pierwszej, prowadzonej przez Pana Piotra Pokrzywę, omówiono przepisy oraz wymagane atesty dotyczące handlu i obrotu grzybami oraz warunki jakie musi spełnić osoba aby ubiegać się o uprawnienia grzyboznawcy i klasyfikatora. Ponadto poruszony został temat dotyczący prawidłowego zbierania grzybów, ich transportu oraz prawidłowej obróbki spożywczej.

Część druga szkolenia, prowadzona przez Panią Halinę Hawryluk, obejmowała prezentacje grzybów jadalnych, trujących i niejadalnych, najczęściej spotykanych w lasach południa Polski. Dokonano porównań wyglądu owocników najczęściej mylonych, wykazano różnice i cechy charakterystyczne, na które należy zwracać  szczególną uwagę, aby uniknąć zebrania grzybów mogących zaszkodzić zdrowiu lub życiu ludzi.

Części merytorycznej szkolenia towarzyszyła wystawa grzybów świeżych, suszonych oraz trwałych eksponatów. Największym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja grzybów zebranych
w podkrakowskich lasach i opatrzonych komentarzem specjalisty. Każdy z uczestników mógł również skorzystać z porad i wskazówek grzyboznawcy.

W szkoleniach brało udział łącznie około 90 osób. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom potwierdzający udział w szkoleniu.

Informujemy również, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00, można skorzystać z porad grzyboznawcy w zakresie identyfikacji grzybów świeżych i suszonych. Usługa jest bezpłatna.

 

 

 

 

Elżbieta Kuras
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 03.10.2013
Data ostatniej aktualizacji: 03.10.2013

Pliki do pobrania:

BEZPŁATNE SZKOLENIE – Bezpieczne grzybobranie

Grzyby odgrywają dużą rolę jako środek spożywczy. Zbieramy je dla walorów smakowych i aromatycznych, urozmaicają pożywienie i są doskonałą przyprawą. Owocniki grzybów odznaczają się różnorodnością kształtów, barwą i wielkością. Najczęściej zbierane przez nas to grzyby kapeluszowe. Niektóre gatunki grzybów zawierają substancje toksyczne, które powodują zatrucia pokarmowe a nawet zatrucia śmiertelne.

Aby uniknąć zatrucia grzybami należy przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać gatunki grzybów i umieć odróżnić grzyby jadalne od podobnych do nich grzybów trujących. Miłośnik grzybów musi mieć całkowitą pewność że nie zje grzybów trujących, dlatego też Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zorganizowała dla Państwa bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z bezpiecznym zbieraniem grzybów.

Miejsce szkolenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, sala 3

Terminy szkolenia: 23 września, 26 września i 2 października 2013, w godzinach od 9:00 do 12:00

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematyką związaną z grzybami i bezpieczeństwem ich zbierania.

Warunki uczestnictwa:  zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie (12 25 49 429, w godzinach od 7:30 do 15:05) oraz drogą mailową (pp@wsse.krakow.pl ) do dnia 20 września. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wybrany termin szkolenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w skutek zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Tematy:

1. Podstawowe informacje dotyczące identyfikacji grzybów (odróżnianie grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących)

2. Prawidłowe zbieranie grzybów

3. Prawidłowy transport i przechowywanie grzybów

4. Sposoby obróbki spożywczej grzybów

5. Fakty i mity dotyczące grzybów

 

Elżbieta Kuras
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 05.09.2013
Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2013