Wybierz Życie – Pierwszy Krok – podsumowanie IV edycji

W roku szkolnym 2012/2013 program realizowany był w 185 szkołach ponadgimnazjalnych co stanowi 33,39% szkół tego typu w Małopolsce.

W programie udział wzięło ogółem 35 897 osób, w tym:

·         21 686 tj. 57,93 % uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych z terenu

·         12 062 rodziców

·         1 396 kadra pedagogiczna

·         753 pracownicy administracyjnych szkół.

W program zaangażowanych było:

·         212 szkolnych koordynatorów szkolnych

·         425 realizatorów programu w szkołach

·         60 partnerów programu.

Na podsumowanie realizowanego na terenie woj. małopolskiego od 2009 roku programu, Małopolski Państwowy Inspektor Sanitarny wspólnie z partnerem programu Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet zorganizował konferencję pt. „Wybierz Życie – Pierwszy Krok. Profilaktyka raka szyjki macicy”, w którą honorowym patronatem objęli m.in. Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie oraz Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Adresowana była do szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Celem konferencji było propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy w oparciu o pozytywne przykłady dotychczas prowadzonych działań w tej dziedzinie, między innymi programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”. Stanowiła również okazję do wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychczasowych działań
w tym zakresie. W trakcie wykłady zaprezentowali:

– prof. Antoni Basta (Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Krakowie) Epidemiologia i profilaktyka raka szyjki macicy, 

 – dr hab. med. Dorota Mrożek-Budzyn (Wojewódzki Konsultant Epidemiologii) – Szczepienia przeciwko HPV,

 – Małgorzata Stelmach (Prezes Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet): Zdrowie i choroba – czy to prawda, że nieszczęścia przydarzają się tylko innym?

– koordynatorzy programu na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz szkolnym pod wspólnym tematem: „Partnerstwo samorządów lokalnych gwarancją sukcesu na przykładzie realizacji programu „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”.

Podczas konferencji przeprowadzono wśród uczestników konkurs z nagrodami nt. wiedzy o zakażeniach HPV. W trakcie konferencji zostały wręczone szkołom realizującym program „Wybierz Życie- Pierwszy Krok” dyplomy podziękowania, a szkołom wyróżniającym się w realizacji dyplomy uznania.

W konferencji uczestniczyły 104 osoby (szkolni koordynatorzy i realizatorzy programu oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych).

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy V edycję programu. Szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane tematyką profilaktyki raka szyjki macicy zapraszamy do uczestnictwa w realizacji programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” w bieżącym roku szkolnym. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. małopolskiego.

W załączaniu: prezentacja z realizacji programu.

 

Opracowanie: Bogusława Żołyńska
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Wprowadzono: 23.09.2013 r.