Podsumowanie VI edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej

pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” w roku szkolnym 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 zakończyła się VI edycja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowanego do uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjalistów. Celem programu było
przekazanie wiedzy na temat wpływu odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, uświadomienie mechanizmów nacisku grup rówieśniczych na zachowania młodych ludzi oraz wykształcenie umiejętności zachowań asertywnych i sposobów odmowy sięgania po używki, w tym wyroby tytoniowe.

Realizacja programu prowadzona była w formie zajęć warsztatowych poruszających m.in. następującą tematykę:

– poznajmy siebie,

– naucz się mówić „nie”,

– znajdź właściwe rozwiązanie,

– uwierz w siebie.

W programie uczestniczyło 20 588 uczniów szkół podstawowych i 20 481gimnazjum oraz 9 412 rodziców i opiekunów. W realizację programu zaangażowało się 428 szkół podstawowych i 275 gimnazjów z woj. małopolskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych program „Znajdź właściwe rozwiązanie ” będzie realizowany na terenie Małopolski w roku szkolnym 2016/2017. Zainteresowane realizacją programu szkoły zapraszamy do udziału. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Podsumowanie V edycji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W związku z zakończeniem V edycji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” przedstawiamy podsumowanie realizacji programu w woj. małopolskim. w roku szkolnym 2014/2015 – w załączeniu prezentacja z realizacji programu.

Podsumowanie V edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu pt: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

W roku szkolnym 2014/2015 na tereniewojewództwa małopolskiegozakończyła się realizacja V edycja programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną realizowały był w706 szkołach
Małopolski:

·         w 285 gimnazjach

·         w 421 szkołach podstawowych

Działaniami programowymi objętych zostało 47 261 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
w tym:

·         24 248uczniów gimnazjów

·         23 013uczniów szkół podstawowych

W programie uczestniczyło również  10 514  rodziców i opiekunów uczniów.

W załączeniu prezentacja z realizacji programu w województwie małopolskim w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy VI edycję programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, do realizacji którego zapraszamy zainteresowane szkoły. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa małopolskiego.

Bogusława Żołyńska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 31 sierpnia 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podsumowanie IV edycji programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W związku z zakończeniem IV edycji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” przedstawiamy podsumowanie programu w woj. małopolskim. w roku szkolnym 2013/2014 – w załączeniu prezentacja z realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014.

Bogusława Żołyńska
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzania: 12.09.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2014 r.

Podsumowanie III edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W załączeniu zbiorcza informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum: „Znajdź właściwe rozwiązanie” w roku szkolnym 2012/2013 w woj. małopolskim.

Grażyna Przeźmińska
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Wprowadzono: 23.09.2013 r.