Wytyczne do przygotowywania żywności bezpiecznej dla zdrowia

Należy zachować czystość przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem żywności:

 • myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania,
 • utrzymuj powierzchnie wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania żywności w należytej czystości,
 • myj ręce po wyjściu z toalety,
 • przestrzegaj zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków,
 • chroń pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania żywności przed dostępem owadów i zwierząt.

 

Żywność należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze:

 • przechowuj środki spożywcze zgodnie z zaleceniem producenta umieszczonym na ich opakowaniu,
 • łatwo psujące się produkty i wszystkie gotowane potrawy przechowuj w lodówce,
 • nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce,
 • nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny,
 • utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60˚C) gotowanych potraw tuż przed podaniem,
 • nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych),
 • żywność należy przechowywać w lodówce w temperaturze nie przekraczającej 5˚C a w zamrażarkach w temperaturze nie przekraczającej – 18˚C.

Należy oddzielać żywność surową od ugotowanej:

 • przechowuj oddzielnie (oddzielne pojemniki, różne półki w lodówce) żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. wędlina, ser) od żywności przeznaczonej do dalszej obróbki np. termicznej (np. surowe mięso) – tak, aby nie dopuścić do kontaktu między nimi,
 • do przygotowywania żywności przeznaczonej do dalszej obróbki używaj oddzielnego sprzętu np. noży, desek do krojenia.

Spożywaj bezpieczną żywność – zasady ogólne:

 • myj owoce i warzywa przed zjedzeniem,
 • nie jedz i nie używaj do przygotowywania potraw produktów spożywczych przeterminowanych lub z widocznymi oznakami zepsucia,
 • nie przechowuj żywności bezpośrednio na podłodze,
 • odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70˚C,
 • do przygotowywania posiłków, mycia powierzchni mających kontakt ze środkami spożywczymi stosuj wyłącznie wodę pitną,
 • stosuj wyłącznie sprzęt i naczynia przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • podczas przygotowywania posiłków nie wykorzystuj pomieszczeń kuchennych do innych celów,
 • środki czyszczące i dezynfekujące przechowuj w bezpiecznych (wydzielonych) miejscach, aby nie dopuścić do ich kontaktu z żywnością,
 • zapewnij odpowiednie warunki (wydzielone miejsce, pojemniki) do składowania odpadów. Kosze na odpady znajdujące się w pomieszczeniach kuchennych powinny posiadać pokrywy – należy je utrzymywać w czystości i w miarę potrzeb, na bieżąco opróżniać,
 • zaleca się podawanie posiłków w naczyniach jednorazowego użycia,
 • posiłków nie mogą przygotowywać osoby z objawami schorzeń jelitowych (biegunka, wymioty), osoby z infekcjami górnych dróg oddechowych, gardła, nosa, uszu lub oczu, uporczywym kaszlem, katarem, gorączką oraz zakażeniami skóry. Wszelkie skaleczenia należy zabezpieczać wodoszczelnym opatrunkiem.

Potencjalne zagrożenia:

 • kurz sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i może być ich źródłem,
 • brudne ścierki do naczyń, „ścierki” do podłogi mogą sprzyjać rozwojowi zanieczyszczeń biologicznych,
 • używanie niewłaściwych środków czyszczących lub nieprawidłowe ich stosowanie może spowodować zanieczyszczenie żywności środkami chemicznymi.

Przygotował: Piotr Pokrzywa

Kierownik Oddziału  Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania