Stan Sanitarny Małopolski

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy raporty z lat 2008-2018 pt. „Stan sanitarny województwa małopolskiego”, które co roku przygotowywane są przez specjalistów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. W publikacjach przedstawiana jest aktualna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Małopolski, na tle wyników pracy małopolskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poprzez nasze działania dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców naszego województwa.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje i dane przysłużą się instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego, a także innym, zainteresowanym podmiotom w jeszcze bardziej efektywnej realizacji działań podejmowanych w obszarze zdrowia publicznego.

Polecając Państwa lekturze przedmiotowy „Stan sanitarny województwa małopolskiego” serdecznie dziękujemy pracownikom małopolskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie za trud włożony w działania zapobiegające i minimalizujące zagrożenia epidemiczne na terenie naszego województwa. Wyrazy uznania składamy również ekspertom oraz partnerom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, którzy uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz utrzymania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Wydawca:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Redakcja:

lek. wet. Jarosław Foremny, lek. med. Maciej Klima, Michał Seweryn, Natalia Synowska, Karol Tenderowicz, Magdalena Koperny , Agnieszka Hejmo, Katarzyna Jakus, Magdalena Michałejko, Joanna Błońska-Kondek, Joanna Kosmala, Aleksandra Barszczewska, Jacek Żak, Martyna Rajska, Katarzyna Bandoła, Edyta Bryg, Lidia Bryndas, Ewa Dulińska-Stanek, Ewelina Godyń, Anna Gorczyca, Agnieszka Kargul, Jadwiga Holik, Krystyna Leżańska, Elżbieta Kuras, Marcin Mokrzycki, Barbara Mrozowska, Marek Obrzud, Agnieszka Olszewska-Karwala, Rafał Pejas, Piotr Pokrzywa, Katarzyna Rapacz-Konias, Elżbieta Sykut, Katarzyna Orłowska, Małgorzata Ulman, Krzysztof Wesołowski, Tadeusz Zadrożny, Elżbieta Źródłowska, Sylwia Sroka, Magdalena Wszołek, Aneta Jagaczewska-Kolarz, Anna Stańczak, Urszula Barańska, Ewa Bulwan-Tulkowska, Małgorzata Frankowska, Ewa Wiercińska, Barbara Mrozowska, Małgorzata Nowak, Małgorzata Żupnik, Paweł Kwietniowski, Monika Machna, Magdalena Droździk, Bożena Czerwień, Daniel Cyz, Karolina Orlińska, Anita Orzeł-Nowak, Katarzyna Rajska, Ewa Wiercińska, Marek Łapka, Paulina Oklejewicz, Agnieszka Lisowska, Sabina Szarek, Paulina Salawa-Kostkowska, Adrian Papis, Paweł Stechura, Aneta Rybczak, Beata Klupa, Dorota Kuziora, Karolina Baran, Magdalena Korta-Pepłowska, Elżbieta Błach, Karolina Polowiec