Telefon alarmowy

667 881 188

czynny w dni wolne od pracy
oraz od poniedziałku do piątku od 15:00 do 7:30

Podany telefon NIE jest infolinią i służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzysowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym życia i zdrowia mieszkańców