Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. trwać będzie w okresie od 20 czerwca  do  31 sierpnia  2019 r.

Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie woj. małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania  prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w woj. małopolskim.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji,
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, prowadząc nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne,
 • żywienie uczestników wypoczynku,
 • możliwość korzystania z kąpielisk,
 • wyposażenie techniczne obiektu,
 • sposób gromadzenia odpadów stałych,
 • teren placówki,
 • program zajęć dla uczestników,
 • zapewnienie opieki medycznej,
 • przestrzeganie zakazu palenia.

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach zimowisk, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej dane kontaktowe do pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie wakacji  pełni dyżur pod numerem telefonu 12 2549435 i 12 2549437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (hdm@wsse.krakow.pl).

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10  Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-54-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 18 477 74 44 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429 44 50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w woj. małopolskim

 WSSE, PSSE Adres Nr. kier. Telefon centrali Telefon

alarmowy

WSSE Kraków Kraków, ul. Prądnicka 76 12 25-49-500 667-881-188
PSSE  Bochnia Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5 14 612-32-34 602-275-918
PSSE  Brzesko Brzesko, ul. Okocimska 44 14 686-12-70 608-609 745
PSSE Chrzanów Chrzanów, ul. mjr Grzybowskiego 7 32 623-24-07 600-965-908
PSSE Dąbrowa T. Dąbrowa Tarn. ul. Piłsudskiego 14 14 642-23-96 603-767-937
PSSE Gorlice Gorlice, ul. Michalusa 1 18 353-73-43 604-754-433
PSSE Kraków Kraków, ul. Gazowa 15

ul. Makuszyńskiego 9

12

12

430-70-69

644-91-33

600 876 214

602 263 605

PSSE Limanowa Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16B 18 337-21-01 606-127-362
606-721-799
PSSE Miechów Miechów, ul. Konopnickiej 6 41 383-13-66 500-291-087
500-291-094
PSSE Myślenice Myślenice, ul. Słowackiego 106 12 272-06-06 510-178-338
PSSE Nowy Sącz Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 19 18 443-57-32 692-238-655
PSSE Nowy Targ Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6 18 266-31-65

266-29-14

601-563-143
PSSE Olkusz Olkusz, Aleja 1000-lecia 13a 32 754-57-20 506-197-234
PSSE Oświęcim Oświęcim ul. Więźniów Oświęcimia 10 33 843-28-87 604-197-624
PSSE Proszowice Proszowice ul. Grzymały Siedleckiego 2 12 386-13-20 696-024-671
PSSE Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka ul. M. Konopnickiej 7 33 874-22-34 510-855-280
PSSE Tarnów Tarnów ul. Mościckiego 10 14 621-70-97 602-430-042
PSSE Wadowice Wadowice ul. Teatralna 2 33 823-46-58 698-926-976
PSSE Wieliczka Wieliczka ul. Stroma 11 12 288-01-38 881 666 132
PSSE Zakopane Zakopane ul. Chramcówki 19 18 206-86-97 503-677-313

 

przydatne linki:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/bezpieczniejsze-autokary-przewozace-dzieci-na-zimowy-wypoczynek-0

 

 

 

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie

tel. (12) 25-49-435 , 25-49-437