Informacja dot. bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w sąsiedztwie fontann

Woda w fontannach może stwarzać zagrożenie zdrowotne dla ludzi, a szczególnie dzieci. Kąpiel w niej jest nie wskazana jak również jej spożywanie. O niebezpieczeństwie jakie kryją w sobie fontanny mogą przeczytać Państwo więcej pod adresem: http://5krokowdozdrowia.pl/ochloda-w-fontannie-ryzykowna-przyjemnosc/

child 642327 1920Za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy tego rodzaju obiektów. Art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) mówi o tym, że utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy. Organy gminy mogą także wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń publicznych, np. stanowiące załącznik do uchwał regulaminy korzystania z fontann miejskich. Regulaminy korzystania z fontann, tablice informacyjne oraz informacje udostępniane na stronach internetowych przez właścicieli i zarządców fontann powinny jednoznacznie wskazywać, że woda w fontannach nie jest przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Więcej informacji można znaleźć również w informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. (załącznik – Stanowisko PZH)

Źródło zdjęć: https://pixabay.com/pl/

 

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 11 sierpnia 2017
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2017

Pliki do pobrania: