Nadzór sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

 • Kategorie

 • Komunikat XIII dot. informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy

  Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy. Pliki do pobrania: Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji (636 kB)

  Posted in Choroby zawodowe, Środowisko pracy | Możliwość komentowania Komunikat XIII dot. informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy została wyłączona

  Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

  K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 3 października 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która […]

  Posted in Nadzór Sanitarny | Tagged | Możliwość komentowania Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie została wyłączona

  Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 r. i 2020 r.

  Miesiąc                 Okres                 Numer Październik 16.10-22.1010C (39) Październik 08.10-15.10 10B (38) Październik 01.10-07.10 10A (37) Wrzesień 23.09-30.09 9D (36) Wrzesień 16.09-22.09 9C (35) Wrzesień 08.09-15.09 9B (34) Wrzesień 01.09-07.09 9A (33) Sierpień 23.08-31.08 8D (32) Sierpień 16.08-22.08 8C (31) Sierpień 08.08-15.08 8B (30) Sierpień 01.08-07.08 8A (29)

  Posted in Epidemiologia, Komunikaty, Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 r. i 2020 r. została wyłączona

  Narażenie na radon i produkty jego rozpadu

  Narażenie ogółu ludności od naturalnych źródeł promienio­wania jonizującego  wynosi ok. 2,45 mSv/rok, co sta­nowi 63,5% całkowitej dawki skutecznej dla statystycznego mieszkańca Polski (3,86 mSv/rok). Największy udział w tym narażeniu ma radon i produk­ty jego rozpadu, od których statystyczny mieszkaniec Polski otrzymuje dawkę wynoszącą  ok. 1,20 mSv/rok. Radon jest stałym składnikiem powietrza atmosferycznego i najcięższym gazem […]

  Posted in Bez kategorii, Higiena Radiacyjna | Możliwość komentowania Narażenie na radon i produkty jego rozpadu została wyłączona

  Powiadomienia o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (zwany dalej: MPWIS) na podstawie art. 4 ust 1a ustawy Prawo atomowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn zm.) przypomina o obowiązku powiadamiania MPWIS o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w poniższym zakresie: wykorzystaniu wód termalnych do produkcji energii, wydobywaniu lub przerobie fosforytów, w […]

  Posted in Bez kategorii, Higiena Radiacyjna | Możliwość komentowania Powiadomienia o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące została wyłączona

  Kliniczne audyty wewnętrzne w jednostce ochrony zdrowia

  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 33u oraz art. 33v, ust. 1, 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1792 z pózn. zm. ) jednostki ochrony zdrowia są zobowiązane do: przeprowadzanie audytów klinicznych wewnętrznych nie rzadziej niż co rok; sporządzania pisemnych raportów z […]

  Posted in Higiena Radiacyjna, Nadzór Higieny Radiacyjnej | Możliwość komentowania Kliniczne audyty wewnętrzne w jednostce ochrony zdrowia została wyłączona

  Szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)” – 25.02.2020 r.

  W dniu 25.02.2020 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)„. Szkolenie zostało zorganizowane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Zakładem Medycyny Katastrof […]

  Posted in Epidemiologia, Szkolenia, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Szkolenie „Sposoby działania w zagrożeniu chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz koronawirusem SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV)” – 25.02.2020 r. została wyłączona

  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przepisów prawnych dotyczących kwarantanny

  W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną (art. 35 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną […]

  Posted in Epidemiologia, koronawirus, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Tagged | Możliwość komentowania Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przepisów prawnych dotyczących kwarantanny została wyłączona

  Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

  W związku z komunikatem  Ministra Zdrowia, który ukazał się 28.01.2020 na stronie www Ministerstwa Zdrowia , i z wytycznymi: Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy: temperatura ciała powyżej 38℃; oraz kaszel, duszność powinieneś zgłosić się […]

  Posted in Bez kategorii, Epidemiologia, koronawirus, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Tagged | Możliwość komentowania Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych została wyłączona

  WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC)

  Co to oznacza? Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation)  jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern). Pliki do pobrania: Logo-WHO (50 kB)

  Posted in Bez kategorii, Epidemiologia, koronawirus, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Tagged | Możliwość komentowania WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC) została wyłączona