Arkusze oceny obiektu

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa małopolskiego materiał dotyczący identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Dotyczy wszystkich kontrolowanych kategorii obiektów. Opracowany materiał ma na celu ujednolicenie i usprawnienie podejmowanych działań w trakcie przeprowadzania kontroli sanitarnych w całym województwie.

W zakładce „Arkusze oceny obiektu” zostały umieszczone arkusze, które są wykorzystywane podczas kontroli przez pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Opublikowane arkusze stanowią doskonałe narzędzie pomocnicze dla podmiotów, przedsiębiorców, właścicieli obiektów, zarządców do przeprowadzenia we własnym zakresie samooceny stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu.

Samoocenę proszę zacząć od wyboru swojego rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego np.: szkoła będzie się znajdowała w Nadzorze Higieny Dzieci i Młodzieży, Dom Pomocy Społecznej będzie się znajdował w Nadzorze Higieny Komunalnej, itp.

Następnie po otwarciu danego pliku proces samooceny proszę rozpocząć od zapoznania się z wykazem nieprawidłowości w danym obszarze kontroli. Do każdej nieprawidłowości jest wskazanie podstawy prawnej, która reguluje odpowiednie postępowanie administracyjne lub mandatowe w przypadku, gdy nieprawidłowość zostanie stwierdzona. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce mogą Państwo podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem i wykorzystywać dla weryfikacji, czy Państwa obiekt zapewnia właściwe wymogi sanitarno-higieniczne. Dla ułatwienia w każdym obszarze została zamieszczony materiał informacyjny do załączonych tabel.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie nam swoich uwag oraz opinii dla każdego arkusza i przesłanie ich na adres: nj@wsse.krakow.pl. Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w doskonaleniu realizowanych przez nas zadań.

Serdeczne zapraszamy!