Koordynator ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

e-mail: rzecznik@wsse.krakow.pl

Podany telefon oraz adres e-mail służą wyłącznie dla przedstawicieli prasy (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Prasowe).

W celu uzyskania informacji dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązujących przepisów, skarg, wniosków itp. proszę o skorzystanie z innych numerów telefonów komórek organizacyjnych umieszczonych na naszej stronie.