Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Badania laboratoryjne


OFERUJEMY PAŃSTWU:

Badania w zakresie mikrobiologii klinicznej
Badania radiologiczne
Badania żywności, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

 

Informacja dot. odkażania studni kopanej, odkażania wody
Informacja dot. badania KLESZCZY
Porady GRZYBOZNAWCY

 


DRUKI DO POBRANIA:

Mikrobiologia kliniczna
Zlecenie na badanie sanitarno-epidemiologiczne
Zlecenie – pozostałe badania
Zlecenie na wykonanie odpisu Sprawozdania z badań
Wytyczne dot. pobierania, transportu i przechowywania próbek do badan z zakresu mikrobiologii klinicznej
Zlecenie na badanie w kierunku biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – badanie sporali
Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych – materiał kliniczny pacjenta

Żywność
Zlecenie na wykonanie badań mikrobiologicznych żywności.docx
Zlecenie na wykonanie badań mikrobiologicznych żywności.pdf
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych żywności.docx
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych żywności.pdf
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych żywności zawartości metali – zakres elastyczny.docx
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych żywności zawartości metali – zakres elastyczny.pdf
Zlecenie na badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.docx
Zlecenie na badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.pdf
Zlecenie na wykonanie badań mikrobiologicznych kosmetyków.docx
Zlecenie na wykonanie badań mikrobiologicznych kosmetyków.pdf
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych kosmetyków.docx
Zlecenie na wykonanie badań fizykochemicznych kosmetyków.pdf
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Radiologia
Zlecenie na pomiary dozymetryczne.docx
Zlecenie na pomiary dozymetryczne.pdf
Zlecenie na badanie produktów rolno-spożywczych w zakresie higieny radiacyjnej.docx
Zlecenie na badanie produktów rolno-spożywczych w zakresie higieny radiacyjnej.pdf
Zlecenie na badanie próbek wody w zakresie higieny radiacyjnej.docx
Zlecenie na badanie próbek wody w zakresie higieny radiacyjnej.pdf
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych