Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie
Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie podpisała z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania koncentrują się na udzielaniu wsparcia partnerom i obejmują w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

W ramach projektu WSSE planuje:

  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego
  • zakup 3 specjalistycznych samochodów chłodni
  • zakup testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2
  • zabezpieczenie 2 zespołów transportu sanitarnego do pobierania wymazów

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tych grupach także personel medyczny.

 

Wartość dofinansowania dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:  3 500 000 zł

Wartość całego projektu:  114 061 350,00 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa)

Termin realizacji: 1.04.2020-31.12.2020