Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

Miesiąc                 Okres                 Numer

 Luty                01.02-07.02          2A(05)

Styczeń            23.01-31.01           1D(04)

Styczeń            16.01-22.01             1C(03)

Styczeń            08.01-15.01             1B(02)

 Styczeń             01.01-07.01            1A (01)

Źródło: (1) Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy.

W „Meldunkach” – zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 262 z 27.09.2012) – wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

Pliki do pobrania: