Usługi laboratoryjne

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Od 29 października 2020 r. niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Prawidłowy adres strony WSSE w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/


Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr inż. Marta Zielińska
tel. 12 25 49 554
e-mail: m.zielinska@wsse.krakow.pl

Sekretariat Działu Laboratoryjnego
tel. 12 25 49 404
e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl


Badania i pomiary wykonywane są w trzech lokalizacjach:

KRAKÓW – ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

TARNÓW – ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów
Oddział Laboratoryjny w Tarnowie

WADOWICE – ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, realizuje zadania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel,  zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych, zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji Nr AB 601
Zakres akredytacji