Usługi laboratoryjne

info 147927 1280Oddział Laboratoryjny w Wadowicach informuje, iż w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji działań statutowych wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek wody od klientów indywidualnych w dniach od 01 września 2020 r do 30 września 2020 r.
Do badań będą przyjmowane tylko próbki wody od osób prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów oddających budynki do użytkowania.

 

 


Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr inż. Marta Zielińska
tel. 12 25 49 554
e-mail: m.zielinska@wsse.krakow.pl

Sekretariat Działu Laboratoryjnego
tel. 12 25 49 404
e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl


Badania i pomiary wykonywane są w trzech lokalizacjach:

KRAKÓW – ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

TARNÓW – ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów
Oddział Laboratoryjny w Tarnowie

WADOWICE – ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, realizuje zadania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel,  zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych, zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji Nr AB 601
Zakres akredytacji