Badania na nosicielstwo

 

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych (dawna książeczka sanepidowska) przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, pok. 16

 

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

 

Numer konta: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków
Tytułem: Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie


2.
W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek.
Zlecenie i wytyczne 
[wersja w j. polskim] [wersja w j. angielskim]

 

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału  (w pojemnikach z podłożem transportowym) pobrane zgodnie z instrukcją wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul Prądnicka 76, parter, pok. 18  najwcześniej  po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki:

poniedziałek -piątek
7.30 – 15.00

 

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek- środa
7.30 – 11.00

 

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek – środa
12.00 – 15.00

czwartek – piątek
7.30 – 15.00

 

 

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o  zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2018. Poz. 151 z późn. zm.).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.