Badania na nosicielstwo

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych (dawna książeczka sanepidowska) przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Prądnicka 76, pok. 16

 

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

Numer konta: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków
Tytułem: Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE]  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału (w pojemnikach z podłożem transportowym) pobrane zgodnie z instrukcją wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, parter, pok. 18 najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: poniedziałek -piątek
7.30 – 15.00
Przyjmowanie próbek do badania: poniedziałek- środa
7.30 – 11.00
Wydawanie wyników badań: poniedziałek – środa
12.00 – 15.00
czwartek – piątek
7.30 – 15.00

5. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ.U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

 


UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby kierowani na badania przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Pliki do pobrania: