Usługi laboratoryjne

Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr inż. Marta Zielińska
tel. 12 25 49 554
e-mail: m.zielinska@wsse.krakow.pl

Sekretariat Działu Laboratoryjnego
tel. 12 25 49 404
e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl


Badania i pomiary wykonywane są w trzech lokalizacjach:

KRAKÓW – ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

TARNÓW – ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów
Oddział Laboratoryjny w Tarnowie

WADOWICE – ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, realizuje zadania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel,  zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych, zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji Nr AB 601
Zakres akredytacji


Inspekcja sanitarna nie prowadzi badań kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ani żadna z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego nie prowadzą badań diagnostycznych kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów, np.: krętków borelii.

W laboratorium małopolskiej inspekcji sanitarnej wykonać można badania serologiczne surowicy krwi w kierunku obecności przeciwciał przeciwko krętkom borelii w klasie IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną ELISA (wstępny test przesiewowy). Wynik dodatni lub wątpliwy należy potwierdzić badaniem „Western blot”. Opłata za badania zgodnie z cennikiem: http://wsse.krakow.pl/page/wp-content/uploads/2017/08/CENNIK-2016.pdf.

Badania kleszczy pod kątem obecności patogenów chorobotwórczych przeprowadzają niektóre laboratoria komercyjne. Ich ofertę można znaleźć w internecie.

Posted in Usługi Laboratoryjne | Możliwość komentowania Inspekcja sanitarna nie prowadzi badań kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów została wyłączona

.

Posted in Aplikacja kontrolna SAC, Arkusze oceny obiektu, Badania radiologiczne, Badania wody, Badania żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, Dla Mediów, Do Stacji, Dyrekcja, Działania, Kasa, Nadzór Higieny Dzieci i Młodzieży, Nadzór Higieny Komunalnej, Nadzór Higieny Radiacyjnej, Nadzór Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku, Napisz do nas, PSSE, Punkty poboru próbek, Stan Sanitarny Małopolski, Struktura, Telefony alarmowe, Woda do spożycia, WSSE w Krakowie, Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań, Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań, Zakwaterowanie, Żywność i żywienie | Możliwość komentowania została wyłączona