Badania radiologiczne

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań i Pomiarów Instrumentalnych
mgr Grzegorz Ślusarczyk
tel. 12 25 49 526
e-mail: g.slusarczyk@wsse.krakow.pl


Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych wykonuje odpłatne badania radiologiczne, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym i wypełnieniu zlecenia.
tel. 12 25 49 459
e-mail: lab.hr@wsse.krakow.pl

 

Laboratorium wykonuje odpłatne badania radiologiczne:

  • Pomiar mocy dawki promieniowania rtg w środowisku pracy i środowisku ogólnym / skuteczność osłon stałych dla aparatu rtg  
  • Pomiar rozkładu mocy dawki promieniowania rtg wokół aparatu rtg
  • Oznaczanie zawartości Cs-137 w żywności
  • Oznaczanie zawartości Cs-137 w wodzie
  • Oznaczanie zawartości trytu w wodzie

ZAKRES BADAŃ wraz z CENNIKIEM

 

Druki zlecenia na badania do pobrania:

Zlecenie na pomiary dozymetryczne.docx
Zlecenie na pomiary dozymetryczne.pdf
Zlecenie na badanie produktów rolno-spożywczych w zakresie higieny radiacyjnej.docx
Zlecenie na badanie produktów rolno-spożywczych w zakresie higieny radiacyjnej.pdf
Zlecenie na badanie próbek wody w zakresie higieny radiacyjnej.docx
Zlecenie na badanie próbek wody w zakresie higieny radiacyjnej.pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na prośbę klienta może zostać przesłana oferta cenowa dotycząca konkretnego rodzaju badania. W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie szczegółowych informacji o rodzaju mierzonych urządzeń (nazwa, typ).

Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na inny adres, niż adres Zlecającego, prosimy o podanie tej informacji w zleceniu.