3 MAJA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ASTMY I ALERGII

Astma i alergia stały się chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku z uwagi na zwiększającą się liczbę osób borykających się z tymi schorzeniami.

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, charakteryzującą się nawracającymi atakami duszności, kaszlu i świszczącego oddechu.

Alergia natomiast, to nieprawidłowa reakcja organizmu na bodźce, które w normalnych warunkach nie są szkodliwe. W procesie alergicznym układ odpornościowy traktuje te zwykle niegroźne substancje jako elementy zagrażające, co wywołuje reakcję mającą na celu ich zneutralizowanie i wydalenie z organizmu.

W województwie małopolskim odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na astmę w Polsce, co może być spowodowane znacznym zanieczyszczeniem powietrza w tym regionie. Udowodniono bowiem, iż czynniki klimatyczne, zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza, w bezpośredni sposób wpływają na wzrost ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej, a także odpowiadają za wzmożone występowanie objawów choroby.

Ze względu na zbyt rzadkie rozpoznawanie i nieodpowiednie leczenie, astma i alergie stanowią poważny problem dla zdrowia publicznego na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność poprawy diagnostyki i leczenia tych chorób, a także konieczność edukacji chorych i ich rodzin. Nieleczona astma lub alergia znacząco obniża bowiem jakość życia chorego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.