Akcja Honorowego Krwiodawstwa – podsumowanie

4 listopada 2013 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zorganizowała Akcję Honorowego Krwiodawstwa połączoną z możliwością zarejestrowania się wśród dawców szpiku kostnego. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno pracowników jak i klientów Inspekcji. Łącznie około 20 osób zaangażowało się w nasze działania – oddało krew lub zarejestrowało się wśród dawców szpiku.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oraz przyczynili się do jej zrealizowania, serdecznie dziękujemy.

 

Elżbieta Kuras
Oddział Programów Profilaktycznych
Data wprowadzenia: 07.11.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.11.2013 r.

Pliki do pobrania: