II edycja konkursu ,,Szkoła wolna od używek”

Zdjęcie promujące II edycję konkursu – Szkoła wolna od używek

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się II edycji konkursu ,,Szkoła wolna od używek” organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół realizujących program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wyżej wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2018r.

Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU.pdf

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. nr 5 Karta projektu

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Autor: Magdalena Droździk, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 14 lutego 2018
Data ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2018