Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 14.08.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 14.08.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.