Komunikat MPWIS dot. nowych zasad obejmowania obowiązkową kwarantanną

Szanowni Państwo,
z dniem 26 października 2020 r., w związku z wejściem w życie zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.), wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871):

  1. W przypadku objęcia przez Państwowych Powiatowych Insektorów Sanitarnych osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informacja o tym umieszczona zostanie w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
  1. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, zostanie przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.