Konferencja prasowa – 11 lutego 2014 r., godz. 10:00

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi o zatruciu tlenkiem węgla wśród ratowników medycznych, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjął działania zmierzające do oceny poziomu bezpieczeństwa pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Do dyrektorów szpitali, w których funkcjonują oddziały ratunkowe oraz samodzielnych jednostek pogotowia ratunkowego, wystosowano pismo o niezwłoczne podjęcie działań w zakresie weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących warunków higienicznych i zdrowotnych na stanowiskach pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto wystąpiono o przekazanie kopii kart oceny ryzyka na stanowisku pracy w celu poddania ich analizie przez pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Raport z podjętych działań zostanie zaprezentowany po zakończeniu weryfikacji dokumentów.

Konferencja prasowa dotycząca przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w zespołach ratownictwa medycznego, odbędzie się 11 lutego br. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych.

W przypadku udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt:
kom. 697 614 154, e-mail: rzecznik@wsse.krakow.pl

Elżbieta Kuras
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 10.02.2014
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2014